2017-03-08
Ha mod att införa Huskurage!

Ha mod att införa Huskurage!

Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer att alla kvinnor som är offer för våld behöver och har rätt att få stöd och skydd mot förövaren. Trots många år av kamp mot våldet mot kvinnor är detta fenomen fortfarande ett stort problem i världen idag och betraktas som ett hälsoproblem och kränkning av flickors...
2017-02-23
Ja till välfärd utan vinstintresse

Ja till välfärd utan vinstintresse

De allra flesta i Sverige tycker inte att skattefinansierade välfärdsverksamheter ska utgöra en källa för privata vinster. Det hänger nog ihop med en förståelse för att detta är själva kär...
2017-01-31
Satsa på alla stadsdelar!

Satsa på alla stadsdelar!

Vänsterpartiet vill göra Solna mer jämlikt och föreslår en lista på kommunal service som ska garanteras i alla medborgares närmiljöer Solna har idag en ojämlikhet mellan stadsdelarna. Vissa s...
2017-01-30
Grattis Bergshamra!

Grattis Bergshamra!

Opinionen mot Alliansens och Bergshamrapartiets förslag att privatisera Bergshamraskolan blev för stark. De styrande partierna i (M), (L), (C), (KD) tillsammans med Bergshamrapartiet missbedömde fu...
2017-01-24
En ny tid kräver en ny arbetstid dags för 6-timmars arbetsdag

En ny tid kräver en ny arbetstid dags för 6-timmars arbetsdag

Vänsterpartiet i Solna anser att kortare arbetstid är lösningen på det samhällsproblem vi har idag där fler och fler bränner ut sig på sina jobb medan andra går arbetslösa. Partiet har lagt ...