2017-04-26
Alla som arbetar för Solna stad ska ha schysta villkor!

Alla som arbetar för Solna stad ska ha schysta villkor!

På senaste kommunfullmäktige i måndags debatterades frågan om krav på kollektivavtal eller villkor i enlighet med kollektivavtal för de upphandlade verksamheterna i staden. Det var Vänsterpartiet som tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställde några frågor i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).   Vi har länge undrat varför frågan om kollektivavtal i upphandlingar hanteras olika i de olika nämnderna. Medan o...
2017-04-10
Vänstern stod upp för rättigheten till bostad i Kommunfullmäktige

Vänstern stod upp för rättigheten till bostad i Kommunfullmäktige

Måndagen den 27 mars sammanträdde Kommunfullmäktige i Solna och ärende nr 15 hette: ”Riktlinjer till Bostadsförsörjning”. Under denna punkt skulle vi diskutera om vad det är som ska priorit...
2017-04-06
Vi är Vänsterpartiet Solnas nya styrelse

Vi är Vänsterpartiet Solnas nya styrelse

  Den 25 mars i år höll vi årets årsmöte för vår förening med stort engagemang från våra ledamöter i KF, våra medlemmar, och särskilt klimatgruppen som gjorde det möjligt för delta...
2017-03-26
V kräver bara hyresrätter i nya riktlinjer för bostadsförsörjning

V kräver bara hyresrätter i nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Vänsterpartiet anser att bostadsbrist vi har är ett stort problem. Fler hyresrätter är en av de allra viktigaste politiska frågorna just nu. Vänsterpartiet är det parti som arbetar allra mest f...
2017-03-08
Ha mod att införa Huskurage!

Ha mod att införa Huskurage!

Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer a...