milad 4
2016-08-15
”Jag kände att partiet hade en orubblig ideologi”

”Jag kände att partiet hade en orubblig ideologi”

Milad gick nyligen med i Vänsterpartiet och är nu aktiv medlem i Solnaföreningen. Läs hans berättelse kring varför han bestämde sig för att ta ställning politiskt genom att gå med i partiet. Milad, varför gick du med i Vänsterpartiet? Det hela började med att jag tog ett uppehåll från mina läkarstudier. Därefter så började jag söka jobb som lärarvikarie. Jag skickade in ansökningar till nästan alla gymnasieskolor i Stockholm. Det var endast en gymnasies...
atilla 4 atilla 4
2016-08-01
Solna behöver fältarbetare som både natt- och nätvandrar

Solna behöver fältarbetare som både natt- och nätvandrar

Vänsterpartiet anser att det behövs mer förebyggande arbete med unga i Solna och har nu därför lagt en motion om kvalificerat fältarbete. Eftersom unga finns alltmer på nätet är förslaget at...
bolldröm 3 bolldröm 3
2016-07-12
Vänsterpartiet lyfte debatt om gräsplan i Hagalund

Vänsterpartiet lyfte debatt om gräsplan i Hagalund

En snabb titt på stadens hemsida visar att de flesta stadsdelar har fotbollsplaner. Men inte Hagalund. När Vänsterpartiet ställde frågan om gräsplan i Hagalund till den styrande högern i Solna ...
v till första sidan v till första sidan
2016-06-13
Bättre handlingsplan mot våld i nära relationer tack vare Vänsterpartiet

Bättre handlingsplan mot våld i nära relationer tack vare Vänsterpartiet

På socialnämndens senaste sammanträde skulle nämnden ta ställning till en uppdatering av handlingsplanen mot våld i nära relationer som antogs 2014. Planen ska uppdateras med jämna mellanrum f...
första 1 första 1
2016-05-10
Kort om Vänsterpartiet

Kort om Vänsterpartiet

Kort om Vänsterpartiet Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sve...