• Hem
  • 3 frågor till.....
Våra politiker

3 frågor till… Gunnar Ljuslin

Gunnar Ljuslin är 74 år och bor i Bergshamra. Han har fem barn och sex barnbarn som han gärna ägnar tid åt. Han är pensionär och aktivt engagerad i Solnapolitiken som ledamot i kommunfullmäktige. På listan till kommunfullmäktige 2018 är han Vänsterpartiet Solnas tionde namn.

1. Varför är du vänsterpartist?
Jag har växt upp i ett klassamhälle med en syster och en ensam tvåbarnsmor som var en arbetarkvinna. Valet på Vänsterpartiet har alltid varit självklart.

2. Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill hindra Alliansens försök att driva bort lågavlönade genom att bara erbjuda orimligt dyra bostadsrätter och oskäliga hyreshöjningar för befintliga hyresrätter. Vi behöver bygga fler hyresrätter och helt skrota systemet med renovräkningar. En bättre stad är möjlig.

3. Vilka frågor brinner du för?
Jag vill omforma Solna till en barnvänlig och äldrevänlig stad. Barnperspektivet och barnens perspektiv skall finnas med när staden planeras. Äldres kunskaper ska tillvaratas och de äldre ska ges möjlighet till utveckling och delaktighet i samhället. Det är en fråga om demokrati.

Här kan du se hela Vänsterpartiet Solnas lista till kommunfullmäktige.

Kopiera länk