• Hem
  • 3 frågor till.....
Våra politiker

3 frågor till… Krister Collin

Krister Collin är 47 år och bor i Råsunda med sambo och två döttrar. Han arbetar som bildarkivarie på ett bibliotek och flyttade hit från Göteborg för arbetets skull. Krister är ny som aktiv i partipolitiken efter att tidigare haft förtroendeuppdrag fackligt och för Hyresgästföreningen. Krister är femte namnet på Vänsterpartiets lista inför valet till kommunfullmäktige 2018.1) Varför är du vänsterpartist?
Jag hade faktiskt aldrig varit medlem i ett politiskt parti innan jag flyttade till Solna. Det var en kort tid före valet 2014 och jag gick med för jag tyckte Vänsterpartiet var synliga med bra förslag på kommunala välfärdssatsningar men det avgörande var ändå partiets grundsyn på klassorättvisor och internationell solidaritet. Det har varit en medlemsavgift som känts ovanligt lätt att betala.    

2) Varför kandiderar du till KF?
Min erfarenhet är att det är mindre frustrerande att engagera sig än att stå på sidan när man känner starkt för något och förhoppningen är förstås ett maktskifte i Solna. I dag sätts ideologiska uppfattningar om skatter och privatisering många gånger före invånarnas bästa och jag tycker det får Solna att kännas lite fattigt på många sätt.    

3) Vilka frågor brinner du för?
Barnomsorgen. Jag behövde inte lämna min dotter i förskolan många gånger för att förstå hur pressat det är. Jag tror inte många yrkesgrupper skulle acceptera den arbetsmiljön, varken barnens eller personalens, och det behövs förstås mer resurser. 

Bostäder. De senaste åren har jag sett flera intressanta bostadsprojekt i andra kommuner, både när det gäller klimatlösningar och för att pressa hyresnivåerna. Här har det nästan enbart byggts bostadsrätter samtidigt som styrande politiker hävdat att boendeformen i sig är ointressant. För att pressa hyrorna vill jag se att det blir möjligt att bygga hyresrätter med tomträtt och att hyresnivåer kan skrivas in redan vid markanvisning.   

Stadsplanering. Sätt det gemensamma intresset före det privata när staden utformas, speciellt när det kommer till attraktiva och välanvända platser. Biddlesberg som exempel kunde, både med eller utan bostäder, blivit en fantastisk plats för allmänheten men blev istället privata bryggor och uteplatser för ett fåtal. 

Här kan du se hela Vänsterpartiet Solnas lista till kommunfullmäktige.

Kopiera länk