• Hem
  • 3 frågor till.....
Våra politiker

3 frågor till… Thomas Magnusson

Thomas Magnusson är 63 år och bor i Bergshamra. Han är Vänsterpartiet Solnas nuvarande gruppledare, men annars är han tjänstledig från sitt arbete som budgetrådgivare i Sundbybergs stad. Han är ledamot i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen och står på åttonde plats på Vänsterpartiet Solnas lista inför valet till kommunfullmäktige 2018.

1) Varför är du vänsterpartist?
Jag gick med i Vänsterpartiet för att bekämpa orättvisor. Redan när jag gick i grundskolan såg jag hur både barn och vuxna behandlades olika. För mig har det alltid varit självklart att alla ska ges samma förutsättningar där varken kontakter, släktband eller pengar gör skillnad. Trots att mina motiv för att gå med i Vänsterpartiet uppdagades för många år sedan så finns orättvisorna kvar – de har till blivit större. Därför är det naturligt för mig att fortsätta kämpa.

 2) Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har suttit i kommunfullmäktige i snart 20 år. Mycket har förändrats under den här tiden, men mycket har också försämrats. Steg för steg har Alliansens politiker monterat ner välfärden. Viktiga hörnstenar i välfärdsbygget finns inte länge. Med andra ord det finns fortfarande mycket ogjort som behöver tas tag i. Jag är glad att vi i Vänsterpartiet får en ny generation som vill ta över ledningen för vårt arbete. Men jag är övertygad om att vi som varit med ett tag behövs och där ser jag min roll.

 3) Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för att vårda välfärden i Solna. Det betyder att jag vill värna den välfärd som finns så att den inte urholkas och det betyder att komma med förslag om hur välfärden kan bli bättre. Det handlar om villkoren för barn och unga såväl som villkoren för de äldre. Men det handlar även om miljön i och skötseln av Solna. En fråga som jag särskilt brinner för är det demokratiska samtalet och hur Solnabor och politiker tillsammans kan göra Solna bättre. Sist men inte minst så är kommunalskatten ett medel för att göra staden bättre. Den är inget mål utan skatten är det redskap vi behöver för att klara skola, äldreomsorg, fritid och kultur plus allt det andra en kommun som är till för medborgarna vill göra.

Kopiera länk