• Hem
  • Återinför rätte...
Nyheter

Återinför rätten till modersmålsundervisning i förskolan

I dag är det modersmålsdagen och en dag då vi firar alla Solnas språk! Vi i Vänsterpartiet Solna vill återinföra rätten till modersmålsundervisning redan i förskolan för Solnas barn. Ledande forskning visar att modersmålsundervisning hjälper inlärningen av andra språk, och är en viktig faktor i generell skolframgång. Eftersom modersmålet också är kopplat till identitet så är det viktigt för individen och den personliga utvecklingen.

Vi vill också se att stadens webbplats utvecklas till att bli flerspråkig, för att spegla fler av de 33 modersmål som finns i Solna.

Läs mer:

Vänsterpartiet Solnas politik för förskolan
Vänsterpartiet Solnas budget för 2018

Kopiera länk