Blogg

Alla som arbetar för Solna stad ska ha schysta villkor!

Bildresultat för schyssta villkorPå senaste kommunfullmäktige i måndags debatterades frågan om krav på kollektivavtal eller villkor i enlighet med kollektivavtal för de upphandlade verksamheterna i staden. Det var Vänsterpartiet som tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställde några frågor i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

 

Vi har länge undrat varför frågan om kollektivavtal i upphandlingar hanteras olika i de olika nämnderna. Medan omvårdnadsnämnden ställer krav på att till exempel personalen på ett privat äldreboende ska ha villkor i enlighet med kollektivavtal vägrar tekniska nämnden att ställa samma krav på de företag som anlitas för exempelvis takarbete eller dylikt. Vi tycker att alla som arbetar för staden ska ha samma villkor och trygghet på jobbet. Vi tycker inte att det ska göras skillnad på personal som är anställda av staden och personal som är anställda av leverantörer eller underleverantörer som staden anlitar.

 

Flera representanter från Solnas högerpartier hävdade i debatten att det är beroende på vad som upphandlas som krav ska ställas. Vad betyder det? Inom tekniska nämndens område exempelvis där det är vanligast med lönedumpning och dåliga arbetsförhållanden ställer vi inga krav och anledningen som vi har fått höra är pga. rädsla för överprövningar som kan leda till stora kostnader för staden. Men några sådana har aldrig gjorts. Vi i Vänsterpartiet menar att det behöver tas ett principbeslut som ska gälla hela kommunen. De flesta delar synen om att man inte ska kunna vinna offentliga upphandlingar genom att konkurrera med dåliga löner och dåliga villkor för de anställda. Men det gäller också att visa det i handling, inte bara ord.

 

I debatten hävdade högern att den rödgröna oppositionen vill ha kollektivavtal för att få fler att gå med i facket, det skulle gynna (S) som har en nära relation med LO. Vad skulle då (V) och (Mp) tjäna på det? Och vad gäller för alla andra fackförbund som inte tillhör LO? Nej, låt oss tala om vad det egentligen handlar om. Det handlar om att garantera de anställda fördelaktiga villkor gällande lön, semester, rätt till tjänstepension, försäkringar, sjuklön, föräldralön, möjlighet att påverka beslut som fattas på arbetsplatsen, trygghet vid omorganisationer och uppsägningar med mera. Därför är det kollektivavtalets villkor vi fokuserar på. Vi kan också hävda att högern tjänar på att löntagare inte organiserar sig och kräver kollektivavtal samt hänvisa till kopplingen mellan högern och svenskt näringsliv. Men vi väljer att fokusera på sakfrågan istället.

 

Magnus Nilsson (M) hävdade i debatten att enda anledningen till att ett företag saknar kollektivavtal är för att de som arbetar där inte vill ha kollektivavtal. Det uttalandet är ett ganska bra exempel på vilken dålig verklighetsförankring högern har. Det räcker med en snabb sökning på Google för att få bekräftat att detta inte alls stämmer. Det finns mängder med företag som vägrar att skaffa kollektivavtal trots att personalen krävt det vilket ofta leder till konflikter, blockader och tvister.

 

På frågan vad det kan innebära att jobba på ett företag utan kollektivavtal svarar Annika Nilsson, försäkringsexpert på IF Metall: En ung svetsare fick en tung plåtdörr över benet och skadades allvarligt. Företaget saknade kollektivavtal. Om det funnits avtal hade han kunnat få ersättning för sin inkomstförlust resten av livet. Nu fick han ingenting. Det anser Vänsterpartiet är oacceptabelt.  

 

I Sundsvall har kommunen bestämt sig för att kräva att de leverantörer som lämnar anbud i offentliga upphandlingar ska ha kollektivavtal. ”Om någon skulle överklaga är vi beredd att pröva frågan juridiskt. Politik handlar om att utmana för att driva utvecklingen framåt.” säger kommunstyrelsens vice ordförande. Vi önskar att de styrande i Solna kunde se på saken på samma sätt och sätta de anställdas arbetsförhållanden före företagens intressen.

Kommentarer är avstängda.