• Hem
  • Budgetförslag 2...
sida

Budgetförslag 2021

Solna står inför många utmaningar: bostadsbrist, arbetslöshet, klimatkris och pandemi. Klyftorna ökar människor emellan och likaså den upplevda otryggheten. Samtidigt går välfärden på knäna. Merparten av dessa utmaningar är inte ett resultat av slumpen, utan av en högervriden och nyliberal politik. Vi behöver vända den här utvecklingen tillsammans. Vänsterpartiet har lösningarna för att göra just det.
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti med en ekologisk grund. Vår vision är ett jämlikt samhälle där ingen lämnas utanför och där vi gemensamt tacklar utmaningarna. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och där alla bidrar efter bästa förmåga. Vi vet att det inte är fler kameror och ordningsvakter som gör den största skillnaden för tryggheten utan det förebyggande arbetet. Det som behövs är minskade klyftor, en skola där alla klarar målen, fältassistenter som fångar upp de som är på glid, fler jobb och fler hyresrätter. En stark välfärd, helt enkelt.
Tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Kötiden för en hyresrätt i Solna är idag 13 år och endast 12 % av alla bostäder som har byggts i Solna de senaste åren har varit hyresrätter. På flera håll i Solna genomförs lyxrenoveringar med chockhöjda hyror som gör att många inte har råd att bo kvar. Vänsterpartiet vill sätta stopp för renovräkningar och bygga billiga och klimatsmarta hyresrätter så att alla får någonstans att bo. 
Alla elever ska klara skolan, oavsett om det finns någon där hemma som kan hjälpa till med läxorna eller inte. En fjärdedel av alla Solnas elever går ut nian utan godkänt betyg i alla ämnen. Därför satsar vi på mer personal i förskola och skola, särskilt stöd, och upprustning av våra lokaler och gårdar.
Vi står inför en global klimatkris och den sjätte massdöden av arter. Därför måste miljö- och klimatarbetet prioriteras högre på den politiska agendan. Vi behöver arbeta strategiskt utifrån mätbara mål som säkerställer att solnaborna inte sätter större klimatfotavtryck än planeten klarar av. I vår budget avsätter vi pengar till en klimatinvesteringsfond som våra verksamheter kan använda för att ställa om sina verksamheter i hållbar riktning.
Det blågröna styret, som består av M, L, MP, C och KD, har under många år prioriterat låg skatt framför viktiga satsningar på välfärden och klimatet. Verksamheterna har tvingats till nedskärningar, eftersom verksamheternas kostnader för löner och priser stiger mer än det årliga tillskottet på en procent. Mitt i en rådande pandemi väljer styret att snåla ännu mer och ökar endast anslaget till nämnderna med en halv procent.
Vänsterpartiet har en annan lösning. I vårt budgetförslag utgår vi ifrån medborgarnas och planetens behov och satsar mer än något annat parti på våra skolor, äldreboenden och socialtjänsten, och investerar i en nödvändig omställning för klimatet. Dessutom tredubblar vi uppräkningen av anslagen till nämnderna så att den generella uppräkningen landar på 1,5 %. Det finansierar vi med en skattehöjning på 60 öre. Höjningen innebär att en person med en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar med 180 kr mer i månaden. Med vår skattehöjning har Solna även fortsättningsvis en av Sveriges lägsta kommunalskatter, men vår välfärd får de resurser den behöver och staden kan tackla klimatkrisen med kraft. En solidarisk finansiering genom skatt innebär att den som har bättre ekonomiska förutsättningar får betala mer än den som inte har det. Vi tycker att det är en bättre väg att gå än att höja avgifterna, till exempel för fattigpensionären som behöver hemtjänst.
 
Många av de visioner vi har kommer att ta längre tid än ett år att genomföra, men vi är övertygade om att med en stark politisk vilja kan Solna bli en solidarisk stad med lika möjligheter för alla. Vänsterpartiets budget för 2021 med inriktning för 2022 och 2023 är ett steg på vägen.
Kopiera länk