Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

TV-podd: Det Röda Solna

I vår nya TV-podd ”Det röda Solna”leder Katrin Persson samtal med Vänsterpartister i Solna och med andra gäster kring olika aktuella frågor.                       Nyårsspecial: Specialavsnitt där vi blickar tillbaka på det politiska året som gått i Solna. Se avsnittet                       Avsnitt 2: Förebyggande arbete mot våld i nära relationer Intervju med Atilla Yavuz, ledamot i kommunfullmäktige Se avsnittet                         Avsnitt 1: Att vara barn i dagens Solna Intervju med Linda Cigéhn, ledamot i...

Vänsterpartiets budget är en budget för ett feministiskt Solna

Vänsterpartiet är det parti som driver konkreta förslag för ett jämställt Solna. Genom satsningar på en stärkt gemensam välfärd gynnas kvinnor. I vår budget för 2016 fördelas resurserna på lika villkor och med en fördelning som stöder verklig jämställdhet och utveckling för både kvinnor och män. Vänsterpartiet satsar i budgetförslag på: Utbyggd välfärd såsom mer personal inom barnomsorg och äldreomsorg Försök med 6-timmars arbetsdag Ge mer resurser till kvinnojouren Utbilda i feministisk stadsplanering Införa genusanalys av alla stadens beslut Genomföra lönekartläggning för att upptäcka oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män Satsa på feministisk utbildning och självförsvar

Solnas välfärd – Inte till salu

Idag går skattepengar avsedda för skola, vård och omsorg istället till privata vinster. Riskkapitalbolag och aktieägare bestämmer över allt mer i välfärden. Istället för att välfärdens resurser försvinner till vinst ska de användas till fler lärare och undersköterskor. Vi vill ta ansvar för att Solnabornas skattemedel på ett effektivt och demokratiskt sätt hamnar hos dem och inte i de privata företagen och deras aktieägares fickor. Därför arbetar vi för en stark offentligt driven och finansierad välfärd, med en kommunal verksamhet som rymmer en omfattande valfrihet för den enskilde.       Att vår gemensamma välfärd drivs och finansieras offentligt tror...

Val 2014

Våra viktigaste valfrågor: Mer resurser till skola och förskola i Solna. Naturreservat vid Råstasjön. Nej till vinster i Solnas välfärd. Läs mer om vad vi vill göra i Solna här. Vill du aktivera dig i valrörelsen?  Ring oss på 08-7342326 eller skriv till [email protected]  

Det växande Solna

Att en kommun expanderar är inget som helt sker av sig självt. Det behövs konkreta politiska beslut som anger såväl hur fort tillväxten kan ske, var och på vilket sätt den sker.  När sådana beslut fattas måste man ofta välja mellan att prioritera olika intressen. Miljön, trafiksituationen, företagarna, boende och eventuellt inflyttande är sådana exempel. I det valet står alltid Vänsterpartiet på miljöns, inflytandets och rättvisans sida. Vänsterpartiet arbetar för att stadens utbyggnad ska ske i en rimlig takt där tid ges att utvärdera och ta in synpunkter från medborgarna innan nästa utbyggnad drar igång. Det finns en komplexitet i...