Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

Vänsterpartiet Solna har fastställt fullmäktigelistan

Vänsterpartiet Solna har fastställt sin lista till kommunfullmäktige. Valsedeln toppas av Sandra Lindström, 27, från Huvudsta. Efter valet lämnar nuvarande kommunalrådet Thomas Magnusson efter 19 år som gruppledare. – Med en ny majoritet i kommunen skapar vi ett Solna för alla, säger Sandra Lindström. Listan toppas av Sandra Lindström, 27. Hon bor i Huvudsta och arbetar som folkhögskollärare och politisk sekreterare för Vänsterpartiet Solna. Hennes hjärtefrågor är bostäder och kultur- och fritidsfrågor. Sandra vill bland annat bygga fler hyresrätter, sänka avgifterna till kulturskolan och införa gratis bad för barn. – Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill se ett...

Vänsterpartiet satsar mest på Solnas välfärd

Vänsterpartiet är det parti som satsar mest på Solnas välfärd. I Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 investeras det bland annat i skola, sex timmars arbetsdag och upprustningar av stadens utemiljöer. Budgeten finansieras med en skattehöjning på 70 öre. Vänsterpartiet anser att mycket har fått stå tillbaka under 19 års högerstyre till förmån för målet att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Medborgare klagar på cykelvägar som inte underhålls, avgifterna till kulturskolan är några av Sveriges högsta och skolresultaten är bland de sämsta i länet. Vänsterpartiet vill vända trenden och investerar därför i välfärden för att bygga en mer jämlik stad. – Vi är...

Solna behöver fältassistenter som stöttar de unga

På kommunfullmäktige 30 oktober inkommer Vänsterpartiet med en motion om att Solna ska inrätta kvalificerade fältassistenter. Fältassistenter arbetar förebyggande och uppsökande för att förhindra att ungdomar råkar illa. Fältassistenter finns i de flesta av våra grannkommuner, men inte i Solna. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Vänsterpartiet anser att det behövs mer förebyggande arbete med unga i Solna. Kvalificerade fältassistenter är utbildade socionomer eller beteendevetare som arbetar systematiskt, förebyggande och uppsökande där ungdomar befinner sig. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med socialtjänst, föräldrar, skola och polis. Genom att bygga relationer med ungdomarna och finnas i de miljöer där ungdomar rör...

Hbtq-certifiera Solnas fritidsgårdar

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där alla känner sig lika välkomna oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Därför lägger Vänsterpartiet i Solna en motion om att hbtq-certifiera alla fritidsgårdar i Solna. Heteronormen som råder i dagens samhälle leder till en diskriminering och uteslutning av människor som inte identifierar sig inom den normen. Olika undersökningar visar att personer med annan sexuell läggning har sämre hälsa än heterosexuella. Den psykosociala ohälsan är överrepresenterad bland homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. – Ungdomarna upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar. Detta påverkar deras hälsa negativt, det måste vi politiker göra något åt, säger...

Sänk Signalistens inkomstkrav och skapa kompiskontrakt

Sänkta inkomstkrav för att få en hyresrätt och kompiskontrakt är två av kraven i Vänsterpartiets bostadsprogram ”Dags för hyresrätter”. På kommunfullmäktige idag 19 december debatteras frågorna. Via denna länk kan du följa debatten via webb-TV.  För Vänsterpartiet är rätten till bostad en viktig och prioriterad fråga. Vi har en bostadsbrist i hela regionen som slår hårt mot dom som inte kan köpa sig en egen lägenhet. Bristen på hyresrätter gör att rätten till bostad idag är en klassfråga. De som inte kan ta miljonlån blir utan ett tryggt boende eftersom bristen på hyresrätter är stor. Vi anser att det behövs...