Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

3 frågor till… Krister Collin

Krister Collin är 47 år och bor i Råsunda med sambo och två döttrar. Han arbetar som bildarkivarie på ett bibliotek och flyttade hit från Göteborg för arbetets skull. Krister är ny som aktiv i partipolitiken efter att tidigare haft förtroendeuppdrag fackligt och för Hyresgästföreningen. Krister är femte namnet på Vänsterpartiets lista inför valet till kommunfullmäktige 2018. 1) Varför är du vänsterpartist? Jag hade faktiskt aldrig varit medlem i ett politiskt parti innan jag flyttade till Solna. Det var en kort tid före valet 2014 och jag gick med för jag tyckte Vänsterpartiet var synliga med bra förslag på kommunala...

3 frågor till… Erik Järvelä

Erik Järvelä är 24 år och bor i Västra Skogen. Han är nyvald ordförande för Vänsterpartiet Solna och studerar företagsekonomi på Stockholms universitet. Erik sitter i Solna Vatten AB och är Vänsterpartiet Solnas sjunde namn på listan inför valet till kommunfullmäktige 2018. 1. Varför är du vänsterpartist? För mig är Vänsterpartiet det självklara valet eftersom det är det enda partiet som tar våra framtida samhällsutmaningar i migration, klimat och en raskt förändrade arbetsmarknad på allvar. I en tid då andra partier hellre verkar vilja hushålla med regeringsmakten, kompromissar med mänskliga rättigheter och brister i sitt engagemang att förbättra vanliga människors...

3 frågor till… Atilla Yavuz

Atilla Yavuz är 46 år och bor i Hagalund med fru och barn. Han arbetar som näringslivssamordnare och sitter i Solna kommunfullmäktige sedan 2010. Atilla är det tredje namnet på Vänsterpartiets lista inför valet till kommunfullmäktige 2018. 1) Varför är du vänsterpartist? Att alltid stå upp för de utsatta och svaga är mitt politiska arv från min uppväxt. Där fann jag och Vänsterpartiet varandra. Jag gick med i partiet 2008 av den enkla anledning att jag ville vara med i ett parti som värnade om demokrati och agerade mot orättvisor. Vänsterpartiet har dessutom en politik som stämmer överens med min...

Vänsterpartiet Solna har valt ny styrelse

Vänsterpartiet Solna valde på sitt årsmöte 21 januari 2018 en ny styrelse och en ny ordförande. Till ny ordförande valdes Erik Järvelä, som trädde in i styrelsen under hösten. Tidigare ordförande, Rebecca Hedenstedt, kvarstår som ledamot i styrelsen. Omvalda till styrelsen är Rebecca Hedenstedt, Kian Shaker, Daniel Pérez Wenger, Sofia Esfandi och Erik Järvelä. Nyvalen bestod av Susanne Svärd, Leif Åsbrink López och Ayda Shaker. Valen genomfördes med acklamation. Översta raden (från vänster): Leif Åsbrink Lòpez, Sofia Esdandi, Erik Järvelä, Susanne Svärd, Kian Shaker och Ayda Shaker. Nedersta raden (från vänster): Daniel Pérez Wenger och Rebecca Hedenstedt.

3 frågor till… Kerstin Scheutz

Kerstin Scheutz är 65 år och bor i Råsunda. Hon har två vuxna barn, varav ett med funktionshinder, och ett barnbarn. Kerstin arbetar som handläggare på Överförmyndarnämnden och blir snart pensionär. Hon har tidigare suttit i bland annat Socialnämnden och Byggnadsnämnden, och sitter just nu i Signalisten. På listan till kommunfullmäktige 2018 är hon Vänsterpartiet Solnas sjätte namn. 1. Varför är du vänsterpartist? För att Vänsterpartiet lyssnar på den lilla människan och dess behov. Vänsterpartiet är ett parti som tycker att vi alla solidariskt ska bidra till en jämlik välfärd som inte styrs av kapitalet. Vi talar mer om solidaritet...