Vår politik

Ekonomi och skatt

En ekonomi för alla – inte bara några få

En vanlig missuppfattning om Vänsterpartiet är att vi vill ha så höga skatter som möjligt. Det är inte sant. Men vi vill att skattesatsen utgår ifrån verksamheternas behov. Så ser det inte ut i Solna i dag. Solna har en god ekonomi och Sveriges lägsta kommunalskatt – men på många håll har vi alldeles för stora barngrupper, eftersatta lokaler och för lite personal. Det är resultatet av alliansens ambition att pressa kostnaderna i varje verksamhet till förmån för att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Verksamheter som får för lite pengar pressas till att sänka kostnaderna, vilket ofta tar sig uttryck genom sämre arbetsvillkor, lägre bemanning och utebliven eller bristande upprustning av lokaler. 

Solna har goda förutsättningar att utvecklas till en kommun med minskade klyftor, fördjupad demokrati och ett solidariskt och jämlikt samhällsliv. Men för att det ska bli verklighet krävs en helt annan politisk inriktning än dagens. En sådan utveckling kräver ett majoritetsskifte i stadens politiska ledning, men framförallt kräver den en ny politik.

Vi vill se en ekonomi för alla – inte bara för några få. Därför vill vi finansiera välfärden genom skatt, istället för genom avgifter. Några fokusområden i Vänsterpartiet Solnas budget är bättre skola, upprustning av utemiljöer, sex timmars arbetsdag, fler hyresrätter och billigare kultur- och fritidsaktiviteter. Men budgeten innehåller också generella satsningar på alla stadens verksamheter. Vänsterpartiet är det parti som har den bästa politiken för att minska klyftorna i Solna och för att skapa en mer jämlik och jämställd stad.

Vår budget finansieras med en skattehöjning på 70 öre. Med den skattehöjningen skulle Solna ha Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt, men verksamheterna skulle få pengarna de behöver.

Vi vill:
➤ Öka stadens investeringstakt
Ge ett 4 %-igt påslag årligen till stadens nämnder (jämfört med 1 % i dag)
Sänka avgifterna till kulturskolan, stadens simhallar m.m.
➤ Finansiera våra satsningar genom en skattehöjning på 70 öre

Initiativ vi tagit:
Vänsterpartiets budget 2018
Ekonomi och skatt – budgetutdrag
➤ Motion om kostnadsfri förskola
➤ Motion om gratis bad för barn
➤ Motion om sänkt avgift till kulturskolan

Du kanske också vill läsa om:
Politikerlöner
Arbetstidsförkortning
God arbetsmiljö
Vänsterpartiets nationella skattepolitik

Kommentarer är avstängda.