Pressmeddelande

Hbtq-certifiera Solnas fritidsgårdar

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där alla känner sig lika välkomna oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Därför lägger Vänsterpartiet i Solna en motion om att hbtq-certifiera alla fritidsgårdar i Solna.

Heteronormen som råder i dagens samhälle leder till en diskriminering och uteslutning av människor som inte identifierar sig inom den normen. Olika undersökningar visar att personer med annan sexuell läggning har sämre hälsa än heterosexuella. Den psykosociala ohälsan är överrepresenterad bland homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner.

– Ungdomarna upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar. Detta påverkar deras hälsa negativt, det måste vi politiker göra något åt, säger Thomas Magnusson gruppledare för Vänsterpartiet i Solna.

Fritiden är en oerhört viktig del av alla människors liv. Det är på fritiden som vi träffar vänner, som vi kan ägna oss åt det som verkligen intresserar oss och som vi kan ingå i sammanhang vi själva valt. Om fritidsgården, förenings- och idrottslivet inte känns som platser som inkluderar oss när vi är unga, så går vi miste om sociala sammanhang där vi kan möta vänner och få kontakter, inte bara just under den tid när detta händer, utan också längre fram i livet.

– En stark heteronorm på till exempel fritidsgårdar kan leda till att hbtq-ungdomar uppfattar miljön som fientlig. Konsekvensen blir att många håller sig borta från den miljön. En ökad kunskap om ett öppet och icke heteronormativt bemötande är därför viktigt för att alla ska känna sig välkomna, säger Rebecca Hedenstedt ordförande för Vänsterpartiet i Solna.

RFSL – Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande – erbjuder utbildning och HBTQ-certifiering med syftet att skapa en god arbetsmiljö och goda kunskaper att bemöta invånare och medarbetare på ett respektfullt sätt utifrån ett HBTQ-perspektiv. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har därför en nyckelroll. Genom att tillgodose sina anställda med kompetensutveckling och utbildningsinsatser om hbtq-personers situation, kan kommunen spela en avgörande roll. Mycket handlar om att bryta ett normtänkande hos personalen, vad som anses som ”normalt”.

– Solna stad har sedan tidigare ett hbtq-certifierat bibliotek. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att man tar nästa steg och hbtq-certifiera samtliga fritidsgårdar i staden, avslutar Thomas Magnusson.

Kommentarer är avstängda.