Nyheter

Klimatpolitiskt Program för Solna

Klimatpolitiskt program för Solna 

V(i) måste agera för klimatet nu!

Den globala uppvärmningen är ett hot mot människors och djurs överlevnad och välbefinnande. Den pågår redan men om mänskligheten klarar att kraftfullt och snabbt dra ner på utsläppen av växthusgaser ter sig framtiden ändå ljus. Ett stopp för förbränning av fossila bränslen, det vill säga olja, kol och naturgas, är nödvändigt. För att detta ska bli verklighet krävs förbud mot utvinning av dessa bränslen, vilket i sin tur kräver ett annorlunda sätt att leva, framför allt för världens välbärgade. Men inte bara förbränning av fossila bränslen ger utsläpp av växthusgaser utan även annan konsumtion, inte minst av kött.

Det är världens rika som orsakat den största delen av växthusgasutsläppen men de fattiga som drabbas hårdast. Den omställning som krävs kommer att innebära en förändrad och i vissa avseenden minskad konsumtion bland rika och bland medelklassmänniskor världen över. Vi som konsumerar så att vi lämnar klimatfotavtryck som är många gånger större än vad som är globalt hållbart måste minska vår konsumtion av varor som gett utsläpp av växthusgaser vid sin produktion eller då de transporterats, ofta från andra delar av världen.

Klimatomställning handlar om rättvisa och den måste göras på ett sätt som gynnar en mer jämlik fördelning av världens goda.

Klimatpolitiskt program för Vänsterpartiet Solna (2)

 

Kommentarer är avstängda.