Blogg

Lokal klimatpolitik gör skillnad

Foto: Maria Thiessen

 

Klimatpolitiska mål kan ofta upplevas som vaga eller alldeles för omfattande. Klimathotet är trots allt ett globalt problem, så hur kan egentligen en liten kranskommun som Solna på något sätt förändra något vad det gäller klimatet? Kort sagt: spelar det egentligen någon roll om en kommun som Solna bedriver en offensiv klimatpolitik?

Förutom att föregå som ett gott exempel i hopp om att inspirera andra kommuner i länet och landet, kan Solna rent konkret bedriva en politik som kan påverka förutsättningarna för hela länet. Faktum är att Solna är en kommun där många människor bor, arbetar och besöker dagligen. En levande kommun innebär också tyvärr att det finns mycket som kan göras för att minska på utsläppen. En röd kommunpolitik med det gröna i åtanke kan ha positiv inverkan för hela Stockholmsregionen. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att stänga kolkraftverket Värtaverket, som står för omkring en tredjedel av Stockholms totalt koldioxidutsläpp. Nu kommer kolkraftverket avvecklas fram till år 2022. Detta är ett tydligt exempel på när lokal klimatpolitik bedrivs och dess konsekvenser innebär positiva effekter för hela Stockholms län.

Det samma gäller trafiken i Solna. Kollektivtrafiken påverkar hela länet men om Vänsterpartiet genomför sina mål med utbyggd kollektivtrafik, nolltaxa i kollektivtrafiken och ökad satsning på bättre möjligheter på att färdas med cykel, både när det gäller upprustning av cykelvägar och fler och större cykelparkeringar, så kan bilismen och dess utsläpp minskar rejält i hela länet.

Det ovanstående har på olika sätt diskuterats under höstens studiecirkel om klimatet som Vänsterpartiet Solna anordnat. Under träffarna har globala klimatfrågor diskuterats tillsammans med vad som kan göras här på hemmaplan. Den röda tråden har varit att även om klimatet är ett globalt problem finns det mycket som kan förbättras lokalt samtidigt som det kan få globala effekter. Det är därför viktigt att en kommun som Solna bedriver en röd agenda där klimatet och miljön samt en rättvis fördelning av världen resurser står i centrum.

Sofia Esfandi

Kommentarer är avstängda.