• Hem
  • MITT SOLNA – VÅ...
Nyheter

MITT SOLNA – VÅRA 10 TOPPKANDIDATER BESKRIVER SINA POLITISKA VISIONER OM VÅR STAD

THOMAS MAGNUSSON

Thomas Magnusson är Vänsterpartiet Solnas nuvarande gruppledare och är tjänstledig från sitt arbete som budgetrådgivare i Sundbybergs stad. Han är 63 år och bor i Bergshamra med sin fru och son. Han är ledamot i byggnadsnämnden och kommunstyrelse, och står på åttonde plats på Vänsterpartiet Solnas lista inför valet till kommunfullmäktige 2018.

Beskriv din relation till Solna
Jag har tagit Solna till mitt hjärta. Har snart bott halva mitt drygt 60 åriga liv här och vill inte flytta härifrån. Trivs enormt bra i blandningen av storstad och gröna områden, framförallt med Nationalstadsparken. Solna är fortfarande en rätt liten stad, i första hand till ytan men även att man känner igen många som bor här. Trots att staden växer så det knakar så finns småstadskänslan kvar, och det hoppas jag att den fortsätter att göra.

Vad saknar du i ditt Solna idag?
I första hand saknar jag bostäder och då framför allt hyresbostäder. Det är skamligt att vår stad inte kan se till att de ungdomar som växer upp här och vill stanna ska kunna få tag på en bostad. Visst går det köpa bostadsrätt, men bara om man har råd eller kan få låna av banken.
Det andra jag saknar är bättre miljö. Biltrafiken är enorm och blir allt kraftigare. Det påverkar oss som bor här och i Solna stad borde man planera bättre för att fler ska uppmuntras ställa bilen och istället åka kollektivt, cykla eller gå.

Hur vill du som vänsterpartist förbättra Solna?
Jag vill förbättra välfärden. Då menar jag allt från förskola, grundskola och äldreomsorg till kultur och idrott. I många år har stadens välfärd fått sämre ekonomiska resurser och tvingats till besparingar. Här kan en rik kommun som Solna satsa på mer personal i skola och äldreomsorg, samt skapa fler möjligheter för Solnabor att ägna sig åt kultur och idrott. Solna har idag Sveriges lägsta kommunalskatt och fick vi i Vänsterpartiet bestämma så kan vi höja den för att få till de ekonomiska resurser som krävs för att utveckla välfärden.

Kopiera länk