• Hem
  • Motioner och an...
sida

Motioner och andra initiativ till kommunfullmäktige

Här kan du ta del av de förslag vi lagt fram i Solnas kommunfullmäktige från 2019 och framåt. 

Äldre initiativ finns i vårt arkiv.

 
Barnrätt och förskola

Interpellation om vikariepool i förskolan

Skola

Motion om bilfria zoner runt Solnas skolor

Interpellation om rektorsomsättning

Interpellation om antal inskrivna barn i fritidshem åk 4-6

Interpellation om lärarbehörighet i grundskolan

Enkel fråga om skolunderhåll

Bostad och stadsplanering

Motion om sittplatser och väderskydd vid kv. Hallen

Enkel fråga om papperskorgar vid busshållplatser

Enkel fråga om livbojar

Socialt stöd och jämlikhet

Motion om strategi för att bryta ofrivillig ensamhet

Motion om att göra Solna till en fristadsstad

Motion om att ansluta Solna till projektet Vidga normen

Motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor

Motion om finansiering av kvinnojouren

Kultur, fritid och idrott

Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen

Miljö och klimat

Motion om att utlysa klimatnödläge

Motion om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025

Motion om grönytefaktor

Motion om halverad köttkonsumtion

Motion om hållbarhetscentrum

Motion om koldioxidbudget
Se även: Yttrande angående motion om koldioxidbudget

Motion om obligatorisk matavfallsinsamling

Interpellation om ätbara parker

Enkel fråga om solceller

Äldre och omvårdnad

Interpellation om oseriösa hemtjänstföretag

Interpellation om hemtjänstpersonal

Interpellation om missförhållanden hos hemtjänstföretag

Enkel fråga om restaurangen på Hallen

 

 

 

Kopiera länk