• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet Solna har valt ny styrelse

Vänsterpartiet Solna valde på sitt årsmöte 21 januari 2018 en ny styrelse och en ny ordförande. Till ny ordförande valdes Erik Järvelä, som trädde in i styrelsen under hösten. Tidigare ordförande, Rebecca Hedenstedt, kvarstår som ledamot i styrelsen.

Omvalda till styrelsen är Rebecca Hedenstedt, Kian Shaker, Daniel Pérez Wenger, Sofia Esfandi och Erik Järvelä. Nyvalen bestod av Susanne Svärd, Leif Åsbrink López och Ayda Shaker. Valen genomfördes med acklamation.


Översta raden (från vänster): Leif Åsbrink Lòpez, Sofia Esdandi, Erik Järvelä, Susanne Svärd, Kian Shaker och Ayda Shaker.
Nedersta raden (från vänster): Daniel Pérez Wenger och Rebecca Hedenstedt.

Kopiera länk