Nyheter

V kräver bara hyresrätter i nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Vänsterpartiet anser att bostadsbrist vi har är ett stort problem. Fler hyresrätter är en av de allra viktigaste politiska frågorna just nu. Vänsterpartiet är det parti som arbetar allra mest för fler hyresrätter vi har länge drivit kravet om att enbart bygga hyresrätter i kommunen. I riktlinjerna för bostadsförsörjning som beslutas i kommunfullmäktige 27 mars är vårt krav tydligt, de 800 lägenheter som ska byggas varje år ska enbart vara hyresrätter. 

Problem i Solna är att det under de senaste 10 åren nästan enbart har byggts bostadsrätter i kommunen vilket har gjort att det finns för få hyresrätter, 34 procent hyresrätter jämfört med 66  procent bostadsrätter.

Bristen på just hyresrätter är ett stort problem. Det gör att många människor får vänta i över 10 år i bostadskön. Det gör att unga tvingas bo hemma eftersom de inte kan få eget boende. Det gör att personer som har separerat har svårt att flytta isär. Det gör att folk får flytta runt i otrygga andrahandskontrakt och ständigt leva i ovisshet och flyttkartonger med skyhöga andrahandshyror.

Problemet i Solna är att den styrande högern bara bygger för dom som kan köpa en egen bostadsrätt. Det tycker Vänsterpartiet är fel eftersom alla inte kan och vill köpa en bostadsrätt. Vänsterpartiet menar att det måste finnas en bostadspolitik som inkluderar alla. Alla har inte en ekonomi som klarar ett stort lån för en bostadsrätt och långt ifrån alla klarar att spara ihop till en handpenning på flera hundra tusen kronor. Problemet idag är att det har blivit en klassfråga att ha ett tryggt och eget boende så ska det inte vara. Alla har rätt till ett boende. Därför vill vi ha en inriktning på byggande av hyresrätter.

Exempel på krav som Vänsterpartiet ställer i fullmäktige på måndag 27 mars när beslutet om nya riktlinjer för bostadsförsörjningen beslutas
  • Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska gälla under perioden 2017-2021.
  • Under denna period är målsättningen att tydligt prioritera byggande av uteslutande hyresrätter i Solna.
  • Vi ansluter oss till en byggtakt om 800 lägenheter per år under tiden för dessa riktlinjer. Dessa lägenheter ska vara hyresrätter.
  • Om byggnation ska ske av bostadsrätter får detta ske utöver de 800 hyresrätterna.
  • Staden tar initiativ till att tillsammans med Stockholms läns landsting bygga Karolinastaden, en stadsdel bestående av ca 5 000 klimatsmarta hyresrätter, vid området runt gamla Karolinska.

Här kan ni läsa hela Vänsterpartiets förslag

Här kan ni följa debatten i kommunfullmäktige via webb-TV

”Dags för hyresrätter” är Vänsterpartiet Solnas bostadspolitiska program där ni kan läsa mer om vår bostadspolitik. 

Kommentarer är avstängda.