Nyheter

Ha mod att införa Huskurage!

Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer att alla kvinnor som är offer för våld behöver och har rätt att få stöd och skydd mot förövaren.

Trots många år av kamp mot våldet mot kvinnor är detta fenomen fortfarande ett stort problem i världen idag och betraktas som ett hälsoproblem och kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har en av tre kvinnor i världen varit offer för fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Det mesta våldet mot dem sker i nära relationer. WHOs rapporter pekar på att ca 30% av kvinnorna globalt sett har varit offer för fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer.

Även i Sverige pekar rapporter och undersökningar på att kvinnor inte går säkra i hemmet eller i intima förhållanden. Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 17 000 misshandelsbrott i Sverige under 2015 där gärningspersonen var i en nära relation med offret. I den Nationella Trygghetsundersökningen från samma år uppger 24% av alla som utsattes för misshandel att gärningspersonen var en närstående, men skillnaden är tydlig för män och kvinnor; för kvinnor gällde det att gärningsmannen var en närstående i 45% av händelserna. Samma siffra för män var ca 10%. I samma undersökning uppger kvinnorna att de utsattes för våld i en bostad i 51% av fallen medan männens siffra för brottsplatsen ”bostad” är 13%. Kvinnor är också oftare utsatta på arbetsplatser eller i skolan (27%) än män (17%). Från studien drar man slutsatsen att män utsätts för misshandel oftare av en obekant på allmän plats medan kvinnor är utsatta av en närstående i en bostad. I Sverige följs den internationella trenden som leder till slutsatsen att en av de farligaste platserna att vara på för en kvinna är sitt eget hem.

När kvinnor blir utsatta för våld av en som de har en nära relation med är det svårare att anmäla våldet. Denna speciella typ av våld reproduceras i socialiseringsprocesser som lär kvinnor och män att anta olika roller i förhållanden och som till slut påverkar oss alla.

Våld mot kvinnor i nära relationer gör oss svaga som samhälle. Våldet som utövas bakom stängda dörrar av en närstående till kvinnan är särskilt grym eftersom det bryter ned offret och hennes självkänsla samtidigt som det är lättare för förövaren att dölja sig i den så kallade privata sfären. Det är ett allvarligt hinder för jämställdheten mellan män och kvinnor och det är samhällets ansvar att reagera och visa att vi inte tolererar våldet, ens i hemmet.

Vänsterpartiet Solna har därför tagit initiativ till att införa Huskurage i Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten. Huskurage är en metod som uppmanar grannar att ta hand om varandra, att knacka på om de misstänker att det förekommer våld i en bostad. Genom att i varje hus uppmärksamma att man inte tolererar våld i hemmet sänder vi, samhället, en tydlig signal till förövaren om att det inte går att utöva våld i det tysta och till offret att (oftare) hon kan räkna med grannarna.

Signalistens styrelseordförande, Magnus Nilsson, har i en tidigare debatt i Kommunfullmäktige argumenterat för att Huskurage inte behövs i bostadsstiftelsens hus, trots att det inte kostar något men kan rädda liv. Vi i Vänsterpartiet Solna tycker att det är viktigt att bekämpa våld i nära relationer och anser att den kommunala bostadsstiftelsen bör göra som andra aktörer på bostadsmarknaden och införa Huskurage i alla sina hus. Det handlar om att ta ställning och visar från samhällets sida att våld i hemmet är oacceptabelt.

Kommentarer är avstängda.