Pressmeddelande

Solna behöver fältassistenter som stöttar de unga

På kommunfullmäktige 30 oktober inkommer Vänsterpartiet med en motion om att Solna ska inrätta kvalificerade fältassistenter. Fältassistenter arbetar förebyggande och uppsökande för att förhindra att ungdomar råkar illa. Fältassistenter finns i de flesta av våra grannkommuner, men inte i Solna. Det vill Vänsterpartiet ändra på.

Vänsterpartiet anser att det behövs mer förebyggande arbete med unga i Solna. Kvalificerade fältassistenter är utbildade socionomer eller beteendevetare som arbetar systematiskt, förebyggande och uppsökande där ungdomar befinner sig. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med socialtjänst, föräldrar, skola och polis. Genom att bygga relationer med ungdomarna och finnas i de miljöer där ungdomar rör sig fångar fältassistenterna upp ungdomar i riskzonen tidigt. Det kan handla om att upptäcka och förhindra exempelvis begynnande kriminalitet, missbruk och mobbning.

– Istället för att ungdomarna hamnar utanför i samhället kan vi fånga upp dem i ett tidigt skede, innan sociala problem uppstår. Förutom att det är mycket bättre för ungdomarna är det också kostnadsbesparande, säger Thomas Magnusson, gruppledare för Vänsterpartiet Solna.

Solna stad har i dag inga kvalificerade fältarbetare som arbetar uppsökande utifrån de ambitioner som finns i socialtjänstlagen. Staden har endast fritidsledare som tillsammans med föreningsledare i AIK bedriver fältförlagdverksamhet vissa delar av året. I många kommuner är fältassistenterna ute i samtliga skolor och informerar om sin verksamhet. På så vis vet ungdomarna vilka de kan ta kontakt med. Den typen av systematiskt förebyggande fältverksamhet saknas i Solna.

– De nattvandrande föräldrarna i kommunen gör ett stort jobb och vi vill att det inte bara ska hänga på dem att fånga upp unga som behöver stöd. Det behövs kvalificerade fältassistenter, säger Rebecca Hedenstedt, ordförande för Vänsterpartiet Solna.

Fältassistenterna kan skapa en bättre koppling mellan fältarbetet och föräldrar, skola, polis och socialtjänst. Fältassistenterna fungerar även som en viktig länk mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vänsterpartiet anser därför att de har bättre förutsättningar att arbeta effektivt än exempelvis externa säkerhetsbolag som i dag gör en del av fältassistenternas uppgifter.

Vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka i sina budgetförslag valt att lägga mer resurser på förebyggande arbete med unga såsom exempelvis fältarbete. Vänsterpartiet vill se ett uppsökande arbete som inte bara sker ute på stan utan även på andra arenor där unga vistas såsom skolor och fritidsgårdar, och då i samverkan med exempelvis elevhälsan.

Kommentarer är avstängda.