Blogg

Solnas elever förtjänar en bättre skola

I Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner placerar sig Solna på den usla platsen 217 av 290. Det är en försämring mot fjolårets placering 202. Alliansen skryter gärna om att Solna är Sveriges mest företagsvänliga kommun, men när våra skolor placeras i bottenskiktet är det tyst.

Lärarförbundets rankning bygger på 16 kriterier. Vad gäller lärartäthet, andel utbildade lärare och elever som klarar gymnasiet på tre år placerar vi oss bland de absolut sämsta kommunerna i landet. Solna är en rik kommun, vilket gör placeringen ännu mer oförsvarbar.

Vänsterpartiet sätter Solnas invånare – inte företagen – i första hand. Vi är trötta på att se hur alliansen gång på gång sviker Solnas elever som förtjänar en bättre skola. Vänsterpartiet föreslår fem satsningar för en bättre skola:

  1. Lärarna. Vi vill anställa fler lärare i skolan och höja lärarlönerna. Dessutom vill vi ha lärarassistenter som tar en del av det administrativa arbetet, så att lärarna kan fokusera på att vara lärare.
  2. Läxhjälp. Det ska inte vara föräldrarnas möjlighet att hjälpa till med läxorna som avgör hur barnen klarar sig i skolan. Därför ska alla Solnas elever få läxhjälp i skolan.
  3. Särskilt stöd. I dag har många elever med behov av särskilt stöd svårt att klara skolgången. Vi vill anställa fler specialpedagoger som kan stötta de elever som behöver det.
  4. Förstärkt elevhälsa. Många barn och unga mår dåligt, för deras skull behövs det skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor på alla grund- och gymnasieskolor. 
  5. Arbetsmiljön. Alla Solnas elever ska gå i ändamålsenliga lokaler av god standard som upprustas kontinuerligt. Dessutom ska elevernas läromedel vara av hög kvalitet.

Vänsterpartiet ser att det inte räcker med mer resurser för att höja kvaliteten. Skolorna måste även få större mål än ”budget i balans”. Med vår politik skulle Solna kunna bli Sveriges bästa skolkommun.

Linda Cigéhn, Barn- och utbildningsnämnden (V)

Debattartikeln publicerades även Vi i Solna 19/10. Deras förkortade version finns att läsa här. 

Kommentarer är avstängda.