• Hem
  • Uttalande om up...
Nyheter

Uttalande om uppsägningar på Bredskilsbacken i Solna

 

Solna Stad har anvisat ca 200 nyanlända tillfälliga bostäder i modulhusen på Bredkilsbacken i Solna.

Vänsterpartiet Solna tycker att nyanlända ska erbjudas en ärlig chans att starta ett liv i kommunen. För det behövs att kontraktet för tillfälliga bostäder inte ska begränsas till två år, samt att den nyanlända därefter kan få en permanent bostad med vanligt hyreskontrakt. Vi anser att Solna aktivt ska verka för att nyanlända som anvisas till kommunen och som själva vill stanna här ska kunna bo kvar. Vi vill att de nyanlända som idag har tillfälliga hyreskontrakt ska erbjudas möjlighet till förlängning om de inte har lyckats ordna en egen bostad innan etableringstidens utgång. Avtalet som kommunen har med Bostadsstiftelsen Signalisten går emot detta.

Därför föreslog vi, tillsammans med Miljöpartiet, att skrivningen under punkt 5 om ”Typ av kontrakt” i avtalet om bostadsanvisning med Bostadsstiftelsen Signalisten ändras. Meningen ”Boendetiden är begränsad till ca 2 år” bör strykas. Detta yrkande lades fram den 19 februari i år.

Vänsterpartiet Solna har under lång tid påpekat behovet av hyresrätter till rimlig hyra i kommunen. Det är inte enbart nyanlända som drabbas. Även studenter och andra solnabor som inte har råd att köpa dyra bostadsrätter drabbas av den förda politiken. Vi tycker att det är hög tid för Solna att se till att det finns hyresrätter. Det ska finnas bostäder för alla invånare som vill bo kvar i kommunen, inte bara för de rikaste.

 

Namninsamling som de nyanlända har startat. 

 

Kopiera länk