• Hem
  • V kräver föreby...
Nyheter

V kräver förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Unga tjejer mellan 16 och 24 år är, enligt Brå och MUCF, de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 procent av alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Vänsterpartiet har föreslagit olika saker för att förebygga sexuella trakasserier och våld men högern har gång på gång röstat ner förslagen. Förra året föreslog Vänsterpartiet feministiskt självförsvar för unga tjejer och samtal med killar om feminism, vilket styrande högern i Solna avslog. För några veckor sedan debatterades ytterligare ett förslag från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Ett förslag om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Inte heller detta förslag var högerpolitikerna i Solna intresserade av att genomföra.

– Sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem och vi i Vänsterpartiet i Solna kräver att kommunen arbetar mer förebyggande, säger Rebecca Hedenstedt, ordförande i Vänsterpartiet Solna.

I motionen från Vänsterpartiet finns konkreta förslag om att kommunen tar fram en handlingsplan för förebyggande arbete för att motverka sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Vänsterpartiet föreslåt även att staden genomför informationskampanjer för medborgarna kring frågorna. En viktig del i arbetet är att arbeta med att ge unga mer kunskap och medvetandegöra unga om jämställdhet, sexuella trakasserier, sexualbrott och andra kränkande handlingar. Dessutom har Vänsterpartiet förslagit att alla anställda i Solna stad ska utbildas i att se, agera och förebygga våld mot kvinnor samt sexuella trakasserier och övergrepp.

– Vänsterpartiet har gång på gång föreslagit åtgärder i kommunen för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp som så många kvinnor utsätts för men tyvärr har vi en höger i Solna som inte väljer att prioritera frågan, säger Rebecca Hedenstedt, Vänsterpartiet Solna.

Kopiera länk