Vänstern stod upp för rättigheten till bostad i Kommunfullmäktige

Vänstern stod upp för rättigheten till bostad i Kommunfullmäktige

Måndagen den 27 mars sammanträdde Kommunfullmäktige i Solna och ärende nr 15 hette: ”Riktlinjer till Bostadsförsörjning”. Under denna punkt skulle vi diskutera om vad det är som ska prioriteras i nybyggnationen i Solna samt var man skulle bygga. Alliansens förslag innebär att bostadsrätter fortsatt prioriteras och även om det blev luddigt med olika besked så kunde man förstå från Signalistens styrelseordförande Magnus Nilsson (M), att det kommer att bli ca 500 hyresrätter. Bostadsförsörjningsplanen är tänkt att gälla mellan 2017 till 2023, vilket i så fall kommer att försämra ännu mer möjligheten att få en hyresrätt i Solna med tanke på att mellan 2010 till 2016 har alliansen låtit bygga totalt 144 hyresrätter enligt SCBs tabell ”Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och år . 52 hyresrätter 2010 och 92 hyresrätter 2012. Detta ska ställas i jämförelse med antalet bostadsrätter som alliansen istället byggt: 1 712 mellan 2010 och 2015. 

Rebecca Hedenstedt, ordförande Vänsterpartiet Solna och Thomas Magnusson, gruppledare i KF.

 

Till dagens datum räknar man att vi har 34% hyresrätter mot 66% bostadsrätter. I de 34% ingår specialbostäder som studentbostäder, vilket man egentligen inte ska räkna som hyresrätter då inte vem som helst kan ansöka om att få bo där.

Vänsterpartiet Solna stod ännu en gång i talarstolen och talade för rätten att få en bostad i Solna även när man inte vill eller inte kan köpa en bostadsrätt. Vi har varit ensamma om att kräva att det ska byggas fler hyresrätter. Gång på gång har vi lagt fram interpellationer, motioner och frågor till alliansen om denna orättvisa. Det är i KF-salen och inte i debattartiklarna man kan visa att man menar allvar med sin politik; en artikel är inte bindande, det är vad man röstar i beslutande församlingar som spelar roll. Men så denna gång fick vi sällskap av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. De lade fram ett gemensamt förslag om att 50% av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter, vilket vi tycker är ett bra förslag. Men vi tycker inte att det räcker. Vänsterpartiet Solna tycker att vi ska ha en period där vi enbart bygger hyresrätter för att jämna ut obalansen som vi nu har och lösa bostadskrisen. På grund av vårt förslag kallade Socialdemokraternas Sara Kukka Salam kallade vårt parti för ”ytterlighetsparti”. När vi nu konstaterat att 0,084% av bostäderna som byggts mellan 2010 och 2015 är hyresrätter, tycker vi att vårt förslag är det mest sansade om man på riktigt står för rätten till bostad. Istället för att reducera andra partier till ytterlighetspartier, tror vi att vägen framåt är genom samarbeten i frågor där vi är överens.

Tyvärr blev det bifall till alliansens förslag, men vi kommer fortsättningsvis att stå för rätten till bostad, vare sig det är på torget eller i talarstolen i Kommunfullmäktige. Det är vår tur nu!

Är du intresserad av bostadsfrågor? Kontakta oss så ser vi till att du får utlopp för ditt engagemang!

Här kan du läsa mer om vårt bostadspolitiska program och här kan du läsa lokaltidningens artikel från debatten här kan du se debatten via webbTV i efterhand 

[1] http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LghReHtypUfAr/table/tableViewLayout1/?rxid=6ad0c6d9-b21b-47ad-825d-e7b03e95d480