Pressmeddelande

Vänsterpartiet Solna har fastställt fullmäktigelistan

Vänsterpartiet Solna har fastställt sin lista till kommunfullmäktige. Valsedeln toppas av Sandra Lindström, 27, från Huvudsta. Efter valet lämnar nuvarande kommunalrådet Thomas Magnusson efter 19 år som gruppledare.
– Med en ny majoritet i kommunen skapar vi ett Solna för alla, säger Sandra Lindström.

Listan toppas av Sandra Lindström, 27. Hon bor i Huvudsta och arbetar som folkhögskollärare och politisk sekreterare för Vänsterpartiet Solna. Hennes hjärtefrågor är bostäder och kultur- och fritidsfrågor. Sandra vill bland annat bygga fler hyresrätter, sänka avgifterna till kulturskolan och införa gratis bad för barn.

– Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill se ett maktskifte i Solna. Alliansen prioriterar att ha Sveriges lägsta kommunalskatt över allt annat. I dag tvingas ungdomar flytta från Solna för att det inte finns några hyresrätter, och många familjer tvingas avstå kultur- och idrottsaktiviteter för att de är för dyra. Med en ny majoritet kommer vi skapa ett Solna för alla, säger Sandra Lindström.

Vänsterpartiet Solnas toppnamn Sandra Lindström. Foto: Joanna Castro

– Vänsterpartiet Solna har röstat fram Sandra Lindström som förstanamn på valsedeln i nästa års kommunfullmäktigeval. Bättre kandidat till gruppledarposten kan jag inte tänka mig, säger August Flensburg, sammankallande för valberedningen.

Thomas Magnusson som varit Vänsterpartiets gruppledare sedan 1998 meddelade tidigare i år att han tänkte lämna posten efter valet. Han kvarstår på plats 8 på kommunfullmäktigelistan och har själv varit med i valberedningen deltagit i arbetet med fullmäktigelistan.

Övriga toppnamn på listan är Linda Cigéhn och Atilla Yavuz, som båda redan i dag är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

– Mina hjärtefrågor är skola, förskola samt frågor som rör barn och ungdomar. Dels därför att jag har barn men också för att jag ser inte bara barnen som vår framtid utan i allra högsta grad vår nutid. Alla barn har rätt till en bra skolgång, säger Linda Cigéhn.

Atilla Yavuz kandiderar för att skapa ett jämlikt och jämställt Solna.
– Våld mot kvinnor i alla former är ett allvarligt samhällsproblem. Ett förebyggande arbetssätt kräver att vi jobbar med genusfrågorna redan i tidigt skede. Människan ska vara i centrum, säger Atilla Yavuz.

Vänsterpartiet Solna har i dag fem ordinarie i kommunfullmäktige och tre ersättare. Övriga kandidater på valbar plats är Tove Pehrsson, Krister Collin, Kerstin Scheutz, Erik Järvelä och Thomas Magnusson.

Förslaget på listan till kommunfullmäktige har tagits fram av en valberedning. På medlemsmötet i början av december antogs valberedningens förslag av medlemmarna med några mindre justeringar.


Från vänster: Atilla Yavuz, Sandra Lindström och Linda Cigéhn. Foto: Joanna Castro

De 10 första namnen på kommunfullmäktigelistan:

  1. Sandra Lindström, 27, folkhögskolelärare, Huvudsta
  2. Linda Cigéhn, 46, informatör, Råsunda
  3. Atilla Yavuz, 46, näringslivssamordnare, Hagalund
  4. Tove Pehrsson, 42, språklärare, Hagalund
  5. Krister Collin, 47, arkivarie, Råsunda
  6.  Kerstin Scheutz, 65, handläggare, Råsunda
  7. Erik Järvela, 24, student, Huvudsta
  8. Thomas Magnusson, 63, budgetrådgivare, Bergshamra
  9. Sofia Esfandi, 25, handläggare, Huvudsta
  10. Gunnar Ljuslin, 74, pensionär, Bergshamra

Du hittar hela kommunfullmäktigelistan för Vänsterpartiet Solna här.

Kommentarer är avstängda.