Vår politik

Vår politik

Alliansen har länge styrt Solna och resultatet av deras politik är ett ojämlikt Solna. Alliansen prioriterar lyxiga bostadsrätter som bara är tillgängliga för några få. Alliansen prioriterar Sveriges lägsta kommunalskatt som gynnar de med hög inkomst medan vi andra får betala priset med en otillräcklig välfärd och höga avgifter. I alliansens Solna har vi en av landets högsta avgifter på kulturskolan, i alliansens Solna läggs inte resurser på att underhålla skollokaler och de tillåts bli i så dåligt skick att de tvingas rivas. I alliansens Solna lämnar en fjärdedel av skolans elever årskurs nio utan fullständiga betyg, och barn tvingas gå i förskolegrupper med 23 andra barn. 

Vänsterpartiet vill skapa ett annat Solna, ett jämlikt Solna. Vi vill ha ett Solna för alla – inte bara för några få. Vi vill ha ett Solna med en välfärd att lita på. Det ska veta att ditt barn möter trygghet i skolan och att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet. Att välfärden fungerar är en förutsättning för jämlikhet. En bra välfärd utjämnar klasskillnader och omfördelar resurser mellan kvinnor och män.

Det är lätt att prata om fina satsningar men medborgarna i Solna vet efter många år av alliansstyre att det är prat och tomma ord. Andra oppositionspartier väljer att enbart göra mindre förändringar gentemot den politik vi ser i dag. Det är Vänsterpartiet som är alternativet för att göra Solna till en jämlik stad. För detta krävs stora satsningar som vi till skillnad från andra partier är villiga att göra. Satsningarna finansierar vi med en skattehöjning på det 70 öre och med den höjningen skulle Solna ha Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt. 

Delar du vår vision? Läs mer om hur du gör för att engagera dig.

Läs mer om vår politik:
Politik från A till Ö
Budget för 2018
Motioner och andra initiativ