sida

Budget 2018: (V)i vill mer

Vänsterpartiet satsar mer pengar på välfärden i Solna än något annat parti.

Några fokusområden i Vänsterpartiets budget är bättre skola, upprustning av utemiljöer, sex timmars arbetsdag, fler hyresrätter och billigare kultur- och fritidsaktiviteter. Men budgeten innehåller också generella satsningar på alla stadens verksamheter. Vänsterpartiet är det parti som har den bästa politiken för att minska klyftorna i Solna och för att skapa en mer jämlik och jämställd stad.

Budgeten finansieras med en skattehöjning på 70 öre. Med den skattehöjningen skulle Solna ha Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt, men verksamheterna skulle få pengarna de behöver. Läs hela vår budget för 2018 här.

 

Några av de stora satsningarna i Vänsterpartiet Solnas budget är:

Solna ska bli Sveriges bästa skolkommun
65 miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden räcker till många fler lärare, lärarassistenter, specialpedagoger och fritidspersonal. Med mer personal, läxhjälp för alla elever och upprustning av lokaler kan Solna närma sig målet att bli Sveriges bästa skolkommun. För förskolorna går pengarna bland annat till att skyndsamt minska barngruppernas storlek till 6–12 barn för 1-3-åringarna, och 9–15 barn för 4- och 5-åringar. Dessutom vill Vänsterpartiet investera i personalen med höjda löner och vidareutbildning för barnskötare till förskollärare med bibehållen lön.

Bygg 800 klimatsmarta hyresrätter varje år
Solna är en expansiv kommun där det byggs mycket, men nästan allt som byggs är bostadsrätter. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Vänsterpartiet vill bygga 800 klimatsmarta hyresrätter varje år. Vänsterpartiet vill se att Signalisten tar ett större ansvar för att bidra till att förverkliga detta mål, såväl som privata aktörer. Genom bland annat markanvisningstävlingar och samarbeten med mindre byggbolag kan hyrorna pressas ner på nyproducerade hyresrätter.

Sex timmars arbetsdag
Vänsterpartiet avsätter pengar för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare och viss personal inom äldreomsorgen. Det är en viktig feministisk reform i två kvinnodominerade sektorer med relativt hög sjukfrånvaro. Arbetstidsförkortningen skulle locka fler anställda till staden, minska sjukfrånvaron och stressen och ge nöjdare medarbetare.

Sänk politikerarvodena
De politiska arvodena i Solna är några av Sveriges högsta. Vänsterpartiet anser att det är problematiskt att politiker som ska representera folket tilldelas oskäligt höga arvoden. Av detta skäl, och för att öka förtroendet hos väljarna, vill Vänsterpartiet att de politiska arvodena sänks.

Upprustning av cykelvägar och parker
Vänsterpartiet satsar 12 miljoner mer än alliansen på en ordentlig upprustning av Solnas utemiljöer. Pengarna ska gå till bättre cykelbanor, renare parker, effektivare snöröjning och snabbare lagning av fel i utemiljön.

En meningsfull fritid både för unga och äldre
Vänsterpartiet satsar mer än något annat parti på kultur- och fritidsverksamheten. Genom kraftigt sänkta avgifter till kulturskolan, gratis bad för barn, sportotek och sommarkollo för pensionärer garanterar Vänsterpartiet kultur och idrott för alla – oavsett ålder och tjocklek på plånboken.

Läs hela vår budget för 2018 här.

Kopiera länk