sida

Budget 2019: Ett jämlikt Solna som ställer om

Vänsterpartiet satsar mer pengar på välfärden i Solna än något annat parti.

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2019 storsatsar vi på välfärden genom anställa mer personal i alla våra kärnverksamheter. Men budgeten innehåller också andra satsningar för att minska barngrupperna i förskolan, göra så att fler får idrotta och delta i kulturskolan och så att fler äldre får en god ålderdom. Vänsterpartiet är det parti som har den bästa politiken för att minska klyftorna i Solna och för att skapa en mer jämlik och jämställd stad.

Budgeten finansieras med en skattehöjning på 57 öre. Med den skattehöjningen skulle Solna ha Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt, men verksamheterna skulle få pengarna de behöver. Läs hela vårt budgetförslag för 2019 här.

Några av de stora satsningarna i Vänsterpartiet Solnas budget är:

En stad där personalen trivs
Vänsterpartiet förstärker välfärdens kärna genom att prioritera personalen. Budgetsatsningarna räcker till avsevärt fler lärare och förskollärare, samt fler personal i äldreomsorgen, hemtjänsten och socialtjänsten. Kompetenshöjningar genomförs genom att barnskötare får rätt till vidareutbildning till förskollärare med bibehållen lön, och både reflektionstid och utbildning i demensvård ges till hemtjänstpersonalen. Försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras inom äldreomsorgen. Dessutom omvandlar Vänsterpartiet visstidsanställningar till fasta anställningar, inför rätt till heltid och höjer friskvårdsbidraget.

En skola där alla klarar målen
Vänsterpartiet satsar närmare 69 miljoner mer än det blågröna styret på Solnas förskola och skola. Pengarna går bland annat till att skyndsamt minska barngruppernas storlek i förskolan till 6–12 barn för 1–3-åringarna, och 9–15 barn för 4- och 5-åringar. I skolan kan fler lärare anställas och maxtak för antal barn införas på fritids. Dessutom genomförs stora satsningar på upprustning och underhåll av både inne- och utemiljöerna i Solnas förskolor och skolor.

En grön och hållbar stad
Som oppositionens gröna röst satsar Vänsterpartiet på en omställningsplan med högt uppställda mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Bygga klimatsmart, underlätta kompostering och återvinning, minimera klimatutsläppen av maten i stadens verksamheter och att inrätta ett hållbarhetscentrum, är några av Vänsterpartiets gröna förslag.

En bostad åt alla – 800 hyresrätter varje år
Solna är en expansiv kommun där det byggs mycket, men nästan allt som byggs är bostadsrätter. Vänsterpartiet vill bygga 800 klimatsmarta hyresrätter varje år, inklusive fler lägenheter öronmärkta för unga. Dessutom satsar man på fler sociala lägenheter för att bekämpa hemlösheten, underlätta integrationen och ge ett mer långsiktigt stöd åt personer som flyr undan våld i nära relation.

En meningsfull fritid både för unga och äldre
Vänsterpartiet satsar mer än något annat parti på kultur- och fritidsverksamheten. Genom kraftigt sänkta avgifter till kulturskolan, gratis bad för barn, inrättandet av en fritidsbank och sommarkollo för äldre garanterar Vänsterpartiet kultur och idrott för alla – oavsett ålder och tjocklek på plånboken.

Läs hela vår budgetförslag för 2019 här.

Kopiera länk