sida

Budget 2020: Ett solidariskt Solna

Ett solidariskt Solna

Vi vill ha ett Solna där alla har tak över huvudet och där den som vill kan flytta hemifrån när det är dags. Vi vill att det ska finnas bra skolor, trygg omsorg och roliga saker att göra på fritiden. Vänsterpartiets Solna går före i klimatomställningen så att vi alla kan leva här i många generationer till.

Det blågröna styret, som består av M, L, MP, C och KD, prioriterar låg skatt framför viktiga satsningar på välfärden och klimatet. Vår budget utgår från medborgarnas och planetens behov och avsätter de pengar som behövs. Vår budget finansieras med en skattehöjning på 50 öre. En person med en månadslön på 30 000 kronor bidrar då med 150 kronor mer i månaden.

Läs hela vårt budgetförslag för 2020 här.

Vänsterpartiet Solnas budget i korthet:


En klimatsmart stad
Ett ekologiskt hållbart Solna är målet för vår politik. Vänsterpartiet anser att vi befinner oss i ett klimatnödläge och därför har frågor som rör klimatet högsta prioritet. Den kunskap vi har tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag. Vi vill att staden arbetar strategiskt och gör det enklare för Solnaborna att minska sina utsläpp av växthusgaser. Omställningen kommer att kräva investeringar utöver ordinarie budget. Därför vill Vänsterpartiet inrätta en klimatinvesteringsfond på 50 miljoner kronor, där de kommunala verksamheterna kan söka pengar till olika klimatåtgärder.

En skola där alla klarar målen
Många klasser i Solnas skolor har 28 elever eller mer vilket påverkar arbetsron negativt. Vi vill anställa fler lärare så att vi kan minska klassernas storlek och ge varje elev mer lärartid. 5–8 % av barn har dyslexi och lika många har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en autismspektrumdiagnos. Alla Solnas lärare behöver få kompetensutveckling i särskilt stöd och möjlighet att göra anpassningar så att dessa elever klarar skolan. Den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt bland unga tjejer. Därför behöver elevhälsan förstärkas och tillgängligheten öka hos skolpsykolog, kurator och skolsköterska. En fungerande ventilation, tak som inte läcker och en skolgård med utrymme för lek och rörelse är förutsättningar för att eleverna ska kunna koncentrera sig i klassrummet. Vi vill trappa upp skollokalernas renoveringstakt.

En stad för alla
Behovet av hyresrätter i Solna är enormt, och det är också den boendeform som flest har råd med. Vi vill bygga fler hyresrätter, sänka hyran i nyproduktion och sätta stopp för renovräkningarna i staden. Det är oacceptabelt att Signalisten planerar att höja hyrorna med upp mot 60 % för att finansiera renoveringarna i Bergshamra. Vi tycker att
hyresgästerna själva ska kunna välja mellan olika renoveringsnivåer för att vara säkra på att de har råd med hyran efter renoveringen. Även nyanlända som bott i modulbostäder i Solna tvingas ut i hemlöshet, trots att många av lägenheterna står tomma. Vi vill att staden ska erbjuda korttidskontrakt på lägenheterna till nyanlända
och ungdomar. 

En meningsfull fritid och ett tryggt liv
Vi vill sänka avgifterna på kulturskolan till 200 kronor per termin så att alla barn får möjlighet att ta del av verksamheten. Vår inför en veckas sommarkollo för cirka 45 solnabarn, och för 50 seniorer. Vi vill införa avgiftsfria bad för solnabarn på stadens simhallar och utebad, och även öppna en fritidsbank där solnaborna kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Solna ska vara en trygg stad. Vi satsar på en kvinnofridsmiljon för att stärka kvinnojouren, fyra fältassistenter och 70 nya sommarjobb för ungdomar för att bidra till tryggheten. Vänsterpartiets budget ger också mer i plånboken för två grupper som ofta har det dåligt ställt ekonomiskt. Genom att halvera maxtaxan inom hemtjänsten ger vi en dryg tusenlapp mer kvar i plånboken för den med störst hjälpbehov. För deltagare i daglig verksamhet inom LSS föreslås en lönebonus på 750 kr i månaden för de med minst 80 % närvaro.

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag 2020 här.

Kopiera länk