På skolavslutningen i årskurs 9 borde alla elever få stå med betygen i hand och känna en stolthet över att de har klarat grundskolan. Men med all sannolikhet kommer var fjärde av dessa nior stå på skolavslutningen i fina kläder – men med en klump i magen. Idag går nämligen var fjärde elev i Solna ut grundskolan utan att ha klarat målen i alla ämnen.

 

Vänsterpartiet Solnas politik går ut på att förändra detta.

 

Läs mer: Fem satsningar för att alla ska klara målen.

Fler lärare och mindre klasser
Många klasser har 28 eller fler elever vilket ofta skapar dålig arbetsro och lärarna får svårt att räcka till. Med fler lärare kan vi minska klasserna och ge mer lärartid till varje elev.

En god fritidsverksamhet
Fritidshemmen är ett komplement till skolan men alltför ofta bedrivs verksamheten i för små lokaler där eleverna inte får möjlighet till lek, rekreation och vila. Vi vill göra nödvändiga lokalanpassningar och öka andelen behöriga fritidspedagoger i våra verksamheter.

Satsning på särskilt stöd
5–8 % av barn har dyslexi och lika många har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en autismspektrumdiagnos. Alltför många av dessa barn känner sig misslyckade i skolmiljön och blir istället hemmasittare. Alla Solnas lärare behöver få kompetensutveckling i särskilt stöd och möjlighet att göra anpassningar så att dessa elever klarar skolan.

Bättre skolmiljö
En fungerande ventilation, tak som inte läcker och en stor skolgård med utrymme för lek och rörelse är förutsättningar för att eleverna ska kunna koncentrera sig på lektionerna. Vi vill också att alla Solnas skolor utrustas med tillagningskök så att eleverna får god och näringsrik mat och orkar hela skoldagen. Vi vill trappa upp skolornas renoveringstakt för att snabbt komma till rätta med de lokalproblem som finns. Och självklart vill vi bevara Tallbackaskolan.

 

Alla i grundskolan ska kunna välja en kommunal skola nära sitt hem.

 

Skola nära hemmet
Trots att Solna är en liten kommun till ytan är det många barn som saknar en kommunal skola i sitt närområde. Järvastaden har ingen kommunal skola och det blågröna styret har beslutet att lägga ner Bergshamras högstadium. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla i grundskolan ska kunna välja en kommunal skola nära sitt hem.

Stärkt elevhälsa
Den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt bland unga tjejer. Depression och ångest gör det svårt att engagera sig på lektionerna. Därför behöver elevhälsan förstärkas och tillgängligheten öka hos skolpsykolog, kurator och skolsköterska.

 

Vänsterpartiet satsar mer pengar på skolan än något annat parti i Solna

 

Allt detta kostar pengar. Det vet vi. Därför satsar Vänsterpartiet mer pengar på skolan än något annat parti i Solna. I vår skuggbudget för 2019 satsar vi 69 miljoner mer på förskola och skola än den blågröna majoriteten. Vi tycker att det är viktigare att klara matten än att sänka skatten.

Läs mer:
Skola
Fritidshem
Vår budget för 2019 

Vilka är Vänsterpartiet Solna?

Vänsterpartiet arbetar politiskt för att skapa ett annat Solna. Vi vill skapa ett jämlikt Solna där klyftorna mellan de som har mest och de som har minst minskar. Vi vill skapa ett Solna med en välfärd att lita på. Du ska veta att ditt barn möter trygghet i skolan och att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet.

De blågrönas löften om upprustningar och välfärd är tomma ord. Andra oppositionspartier väljer att enbart göra mindre förändringar gentemot den politik vi ser i dag. Vänsterpartiet är det enda partiet som är villiga att göra de stora satsningar som krävs. Dessa finansierar vi med en skattehöjning på 57 öre. Med den höjningen skulle Solnas välfärd få de resurser som behövs och Solna skulle även fortsättningsvis ha en av Sveriges lägsta kommunalskatter. 

Engagera dig!

Om du delar vår vision för skolan och för Solna kan du bli medlem i Vänsterpartiet. Läs mer om hur du gör för att engagera dig.

Som förälder kan du alltid mejla, ringa eller boka möten med Solnas politiker och försöka påverka beslut du inte är nöjd med. Du kan starta namninsamlingar, anordna debatter, organisera demonstrationer, skriva debattartiklar och starta föräldragrupper. Vi i Vänsterpartiet hjälper gärna till som bollplank.

 

Kopiera länk