sida

Kommunpolitiker

KommunfullmäktigeSandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd 
Talesperson i kultur- och fritidsfrågor
[email protected], 072-583 11 06


Linda Cigéhn, vice gruppledare
Talesperson i barn- och utbildningsfrågor
[email protected]


Atilla Yavuz, ledamot
Talesperson i likabehandlings- och personalfrågor
[email protected]


Tove Pehrsson, ledamot
Talesperson i miljö- och klimatfrågor
[email protected] 


Krister Collin, ledamot
Talesperson i stadsbyggnadsfrågor
[email protected] 

Kerstin Scheutz, ledamot
Talesperson i äldre- och omvårdnadsfrågor
[email protected]


Erik Järvelä, ersättare

[email protected]


Erik Järvelä, ersättare

[email protected]


Thomas Magnusson, ersättare

[email protected]


Gunnar Ljuslin, ersättare

[email protected]

Nämnder

Kommunstyrelsen 

Sandra Lindström (ledamot), [email protected]
Linda Cigéhn (ersättare), [email protected]

Barn- och förskolenämnden

Krister Collin (ledamot), nås via [email protected]
Linda Cigéhn (ersättare), [email protected]

Byggnadsnämnden

Erik Järvelä (ledamot), [email protected]
Björn Bränngård (ersättare), nås via [email protected]

Kompetensnämnden

Tove Pehrsson (ledamot), nås via [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden

Sandra Lindström (ledamot), [email protected]
Babar Rehman (ersättare), nås via [email protected]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tove Pehrsson (ledamot), nås via [email protected]
Ulf Åsbrink (ersättare), nås via [email protected]

Omvårdnadsnämnden

Kerstin Scheutz (ledamot), nås via [email protected]
Inger Grape Olausson (ersättare), nås via [email protected]

Skolnämnden
Linda Cigéhn (ledamot), [email protected]
Erik Järvelä (ersättare), [email protected]

Socialnämnden
Leif Åsbrink López (ledamot), nås via [email protected]
Malena Mattsson (ersättare), nås via [email protected]

Tekniska nämnden

Atilla Yavuz (andra vice ordförande), nås via [email protected]

Våra ledamöter i råd, kommittéer och styrelser nås via [email protected].

 

 

 

Kopiera länk