sida

Kommunpolitiker

Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter


Thomas Magnusson (Gruppledare)
[email protected], 0725-831 106


Atilla Yavuz
[email protected]


Rebecca Hedenstedt
[email protected]


Linda Cigéhn
[email protected]t.se 


Gunnar Ljuslin

[email protected]

Kommunfullmäktige, ersättare

Herta Fischer
[email protected] 

Gustav Olofsson
[email protected] 

Tove Pehrsson
[email protected] 

Nämnder

Kommunstyrelsen 

Thomas Magnusson, nås på [email protected]

Barn- och utbildningsnämnden

Linda Cigéhn (ordinarie), [email protected]

Inger Grape Olausson (ersättare), [email protected]

Byggnadsnämnden

Thomas Magnusson, nås på [email protected]

Kompetensnämnden

Erik Järvelä (ordinarie), nås via [email protected]

Ylva Famme (ersättare), nås via [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden

Sandra Lindström, nås på [email protected]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulf Åsbrink, nås via [email protected]

Omvårdnadsnämnden

Ayda Shaker (ordinarie), nås via [email protected]

Cecilia Hamilton (ersättare), nås via [email protected]

Socialnämnden

Annika Edman Olofsson (ordinarie), nås via [email protected]

Therése Ekengren (ersättare), nås via [email protected]

Tekniska nämnden

Ulf Åsbrink (ordinarie), nås via [email protected] 

Sandra Lindström (ersättare), nås på [email protected]

Våra ledamöter i råd, kommittéer och styrelser nås via [email protected].

 

 

 

Kopiera länk