sida

HBTQ-rättigheter

Solna ska vara en trygg stad för alla – oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning

Världen lider inte av för mycket kärlek och dess problem är inte att människor definierar sig själva på olika sätt och väljer sina kärleksrelationer utifrån det. Men många människor lider av andras inskränkthet. Många begränsas av heteronormativiteten och att kärleksförhållandet mellan kvinna och man betraktas som det naturliga och föredömliga och allt annat som avvikelse. Många är också de transpersoner och icke-binära som möter fördomar, hat och oförståelse när de bara försöker vara sig själva.

I Vänsterpartiets Solna är det självklart att alla ska behandlas med samma respekt oavsett hur man definierar sig eller vem man älskar. Därför behöver vi öka HBTQ-kompetensen i staden och ställa höga krav på lika bemötande. I dag är Solnas bibliotek HBTQ-certifierade och vi vill se att fler verksamheter går samma väg, bland annat våra fritidsgårdar. I Solna är alla välkomna – oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. 

Vi vill:
➤ Bo i ett Solna där två män kan hålla varandra i handen en lördagskväll på stan utan att behöva vara rädd.
➤ Att samkönade föräldrar inte ska bli ifrågasatta i kontakt med kommunens olika verksamheter. 
➤ Att ungdomar inte ska mötas av en heteronorm i skolan eller på fritiden.
➤ Att transpersoner och icke-binära möts av förståelse och respekt i kontakt med staden och dess verksamheter.
➤ Att det ska finnas bra HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen i Solnas skolor.
➤ HBTQ-certifiera fler verksamheter i kommunen, bland annat fritidsgårdar.
➤ Att all personal i kommunen ges HBTQ-undervisning.

Initiativ vi har tagit:

➤ Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen
Motion om HBTQ-certifiering av fritidsgårdar
Interpellation om HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Läs mer:
Riksdagsmotion om hatbrott
Riksdagsmotion om jämlik familjerätt
Riksdagsmotion om internationella HBTQ-frågor

Du kanske också vill läsa om:
Demokrati
Jämlikhet
Jämställdhet

Kopiera länk