sida

Jämlikhet

Målet med vår politik är ett jämlikt Solna och en jämlik värld

De globala skillnaderna i välstånd, trygghet, hälsa och möjlighet att överleva är enorma. Mycket av ojämlikheten förklaras av att ett litet antal människor kontrollerar produktionsmedlen – som råvaror, fabriker och modern teknologi – vilket också ger dessa grupper orimligt stort politiskt inflytande. Denna maktstruktur hakar i de patriarkala strukturerna: makt och resurser är också ojämlikt fördelade mellan kvinnor och män.

Ojämlikheten dödar och skadar människor och hotar hela planeten. I Sverige är de 15 rikaste finansfamiljernas bolag värda mer än Sveriges hela BNP. Den rikaste procenten av befolkningen ägde 2006 nära 40 % av de samlade förmögenheterna och idag äger de en ännu större andel. Trots att forskningen visar att nästan alla lever bättre liv i jämlika än i ojämlika samhällen är det som händer nu att ojämlikheten ökar – inte minst i Solna där endast köpstarka familjer kan bosätta sig. Vi behöver en bättre och jämnare fördelning av resurser.

Diskriminering förstärker ojämlikheten: i arbetslivet missgynnas ofta personer födda i Afrika, Asien eller Latinamerika med lägre lön för samma jobb och meriter. De har ofta sämre möjligheter att påverka och känner mindre trygghet i arbetet än andra. Rasistiska strukturer, partier och individer skapar otrygghet och sämre villkor för många Solnabor.

Vänsterpartiet tar jämlikhetsfrågan på allvar. Vi vet att ett jämlikt samhälle kräver stora förändringar och en övergång till en ekonomi där jämlikhet och hållbarhet stor i fokus. I Vänsterpartiet Solna kämpar vi för jämlikhet på många fronter. Läs vidare under följande rubriker:

Barnrätt
Vi kräver gratis och billiga fritidsaktiviteter för barn för att motverka klasskillnaderna.

Demokrati
Fördjupad demokrati kräver ökad jämlikhet demokratiskt inflytande över mycket större delar av ekonomin än vad som är fallet i dag.

Ekonomi och skatt
Vänsterpartiet har den bästa ekonomiska politiken för att skapa ett jämlikare Solna. Vi skjuter till mest pengar till välfärden.

Hyresrätter
Att även den som inte har råd att köpa en bostadsrätt ska ha någonstans att bo är en central jämlikhetsfråga för Solna.

Idrott
Idrott och hälsa för alla Solnabor – oavsett plånbokens tjocklek.

Jämställdhet
Vi kämpar för ett Solna utan ojämlikhet mellan kvinnor och män. Läs om våra många förslag och initiativ.

Klimat
De rika står för den absoluta merparten av växthusgasutsläppen men de fattiga drabbas hårdast. Med globala mått mätt är Solna en rik kommun och det är en jämlikhetsfråga att vi gör vad vi kan för att motverka uppvärmningen.

Kultur och fritid
Tillgång till kultur och en rik fritid ska inte vara kopplat till klasstillhörighet.

Kopiera länk