sida

Kultur och fritid

Kultur ska inte vara beroende av klass

En av de stora klasskillnaderna i samhället är tillgången till kultur. Denna tillgång ger grunden till ett socialt kapital samt socialt och kulturellt självförtroende. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på plånboken. Solna är en av de kommuner som har högst avgifter till kulturskolan och en av de kommuner i Sverige som satsar minst på kultur sett till antal invånare.

I FN:s barnkonvention, artikel 31, framställs alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar som ett mål. Alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturverksamhet oavsett familjens ekonomiska situation. Att ha tillgång till en plats där man kan uttrycka sin kreativitet, oavsett vilken social bakgrund man har, är en stor tillgång för kommunen som vi vill värna om. Vänsterpartiet vill satsa mer på kulturen, bland annat  genom att sänka avgifterna till kulturskolan, bygga ett kulturhus, fler fritidsgårdar och fler bibliotek. Kulturen ska vara en del av alla Solnabors vardag!

Vi vill:
➤ Bygga ett kulturhus.
➤ Sänka avgifterna i kulturskolan till 200 kr och erbjuda kostnadsfria prova-på-tillfällen.
➤ Staden erbjuder kolloverksamhet för barn och unga, samt för seniorer.
➤ Inrätta fler lokala fritidsgårdar.
➤ Inrätta lokala medborgarhus i varje stadsdel.
➤ HBTQ-certifiera våra fritidsgårdar.
➤ Öppna biblioteksfilialer, med utökade öppettider.
➤ Instifta en fond som ungdomar kan söka pengar ifrån för att utöva fritidsverksamhet.

Initiativ vi har tagit:
➤ Motion om sänkt avgift till kulturskolan
Motion om HBTQ-certifiering av fritidsgårdar
Interpellation om Torpet

Läs mer:
Debattartikel: Kulturskolan görs till en klassfråga
Vänsterpartiets nationella kulturpolitik 

Du kanske också vill läsa om:
Skola
Idrott
Överjärva gård

Kopiera länk