sida

Likabehandling

Alla Solnabor ska få lika goda villkor att leva ett bra liv

Undersköterskan som får fientliga kommentarer från någon på äldreboendet där hon jobbar därför att hon bär sjal diskrimineras. Det gör även killen som inte kallas till anställningsintervju eftersom han vuxit upp i en viss del av Stockholm. En anställd som aldrig befordras därför att hon har invandrat från ett land i Afrika diskrimineras också. Sådan orättfärdig behandling av enskilda är ofta kopplad till strukturell diskriminering: sega och giftiga idéer om vem som är överlägsen och underlägsen, modern eller efterbliven, som odlats i Europa ända sedan kolonialtiden.

Kvinnor diskrimineras också. Yrken med många män är ofta högre lönesatta än lika kvalificerade yrken med många kvinnor och män har lättare att befordras. Också detta är ett uttryck för samhälleliga strukturer där kvinnor genom historien hållits tillbaka av mäns motstånd, våld och ovilja att ta fullt ansvar för sina barn. Men också av traditioner och normer som även kvinnor bidrar till att upprätthålla.

Den som är rullstolsburen, döv eller har något annat funktionshinder riskerar också diskriminering. Även hen stöter emot andras fördomar. Men hen måste även kämpa för tillgängligheten till samhällen som byggts för dem som förflyttar sig gående eller som kommunicerar med tal istället för tecken. Att bygga trappor men inte ramper är diskriminering även det.

Alla som bryter mot de vanligaste föreställningarna om vad som är kvinnligt eller manligt riskerar fientligt bemötande. Den som betraktas som man men klär sig som kvinna kan utsättas för våld bara därför. Och anledningen till att så få samkönade par håller varandra i handen på stan en fredagkväll är inte att enbart heterosexuella par gillar att hålla hand.

Diskriminering är ett resultat av ojämlika maktstrukturer och leder till mer ojämlikhet. Diskriminering skadar människor och inskränker deras livsval. Därför bekämpar Vänsterpartiet Solna diskriminering.

Vi vill:
➤ 
Att anti-diskrimineringsfrågor integreras i alla kommunala verksamheter.
Att kommunens Likabehandlingskommitté ges utökade uppdrag, resurser och befogenheter och att dess viktiga arbete följs upp i praktiken.
➤ Att staden anordnar temadagar för politiker, chefer och annan personal kring hur diskriminering bäst motverkas.

Läs mer:
Vänsterpartiets riksdagsmotion om hatbrott
Vänsterpartiets riksdagsmotion om nolltolerans mot diskriminering

Du kanske också vill läsa om:
HBTQ-rättigheter
Jämställdhet
Tillgänglighet

Kopiera länk