sida

Nyanlända och integration

Solnas nya medborgare ska ges en ärlig chans att bo kvar

Första steget till att etablera sig i ett nytt land är att få en bostad. Bosättningslagen slår fast att kommunerna har ett tvåårigt etableringsansvar som bland annat innebär att tillsäkra nyanlända bostäder. I Solna har man framförallt löst boendefrågan genom att upplåta modulbostäder till de nyanlända. Många delar sin bostad på 19 eller 28 kvadratmeter med en annan nyanländ de inte känner sedan tidigare, och hyran är mellan 5000-8000 kr i månaden. Det är inga lyxbostäder det handlar om, men efter två år blir Solnas nya medborgare hemlösa.

Bosättningslagens intention är att nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun de har anvisats till. Men med moderaternas politik blir det i praktiken omöjligt. Flertalet av Solnas nyanlända studerar eller har börjat arbeta, men utan bostad tvingas lämna Solna. Det vill vi ändra på.

Foto: Maria Thiessen

Vi vill:
➤ Erbjuda nyanlända med tillfälliga hyreskontrakt möjlighet till förlängning.
➤ Att nyanlända på sikt ska kunna erbjudas permanenta kontrakt.
➤ Utreda stadens möjligheter att bygga fler modulbostäder.
➤ Bygga fler hyresrätter för att minska bostadsköerna.

Initiativ vi har tagit:
Yrkande om tidsbegränsning av tillfälliga bostäder

Läs mer:
Debattartikel: Omöjligt att etablera sig i Solna med Moderaternas politik 
Debattartikel: Moderaterna skjuter över Solnas ansvar på andra kommuner 
Debattartikel: Moderaternas etableringspolitik är ett hån 
Vänsterpartiets nationella integrationspolitik

Du kanske också vill läsa om:
Socialt stöd
Likabehandling
Jämlikhet

Kopiera länk