sida

Vinster i välfärden

Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare

Solna är en av Sveriges mest privatiserade och upphandlade kommuner. Vänsterpartiet vill återta mer av vår verksamhet i kommunal regi och stoppa vinstjakten i välfärden. Vi jobbar hårt för att garantera att skattepengarna går till det de faktiskt är ämnade för: vår välfärd. 

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatt. Om en verksamhet en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever. Det som kostar mest pengar i välfärden är personal och det är där privata företag sparar pengar. Till exempel har privat äldreomsorg och privata skolor lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden och skolor har. Samtidigt är lönerna lägre i privat äldreomsorg och i de privata skolorna. Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda.

Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda och relativt friska. Det gör att vårdens pengar går dit och inte räcker till vården i områden där människor har lägre inkomster och där ohälsan är högre. På liknande sätt prioriterar ofta vinstdrivna skolor att dra till sig elever från studievana hem. Det ökar segregationen i skolan vilket påverkar alla elever och skolor negativt.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna gick emot vårt förslag i riksdagen för att begränsa vinstjakten i skolan, men kampen för en rättvis välfärd fortsätter. En majoritet av svenska folket vill begränsa vinsterna i välfärden och vi fortsätter arbeta för att göra deras röster hörda.

Vi vill:
Stoppa vinstjakten inom skolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 
Kommunalisera mer av Solnas välfärd, t.ex. skolor, LSS-boenden och äldreboenden.
➤ Öka personaltätheten i våra välfärdsverksamheter.
Vid upphandlingar alltid lägga egen regi-anbud för att se om Solna kan driva verksamheten med högre kvalitet.

Läs mer:
Debattartikel: Det blågröna styret väljer företag framför äldre
Vänsterpartiets nationella politik mot vinster i välfärden

Du kanske också vill läsa:

Ekonomi och skatt
Skola
Äldreomsorg

Kopiera länk