sida

Arkiv – initiativ till KF

Här hittar du vårt arkiv med äldre initiativ till kommunfullmäktige.

Initiativ från 2019 och framåt (länk).

2018

Interpellation om rätt till modersmålsundervisning i förskolan

Interpellation om skolgång för barn i skyddat boende

Enkel fråga om maxtak i fritidshemmen

Enkel fråga om Rödingarna

Enkel fråga om Överjärva gård ladugården

Motion reflektionstid i hemtjänsten

Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017

Interpellation om permanent boende för våldsutsatta

Motion om omställningsplan

Interpellation om omställningsplan

Motion reflektionstid i hemtjänsten

Interpellation om Solnas stopp av kommunaliseringen av hemsjukvården (med S + MP)

Motion om sänkt avgift till kulturskolan

2017

Motion om mindre barngrupper i förskolan

Interpellation om vikariepool

Interpellation om barnperspektiv i planprocessen

Enkel fråga om sommaröppen öppen förskola

Interpellation om medborgardialog inom barn- och utbildningsfrågor

Interpellation om kommunala skolor

Enkel fråga om belysning på Parkskolans skolgård

Enkel fråga om Fridhemsskolan/Parkskolan

Enkel fråga om kommunala skolor i alla stadsdelar

Enkel fråga om Bergshamraskolan och inflytande

Enkel fråga om Bergshamraskolans ekonomi

Interpellation om Hagalundsstrategin

Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare

Interpellation om krav på kollektivavtal vid upphandlingar (med MP + S)

Motion om kvalificierade fältassistenter

Motion om gratis bad för barn

Motion om tillgängliga lekplatser

Motion om HBTQ-certifiering av fritidsgårdar

Interpellation om spontanidrottsplats i Bergshamra

Interpellation om Torpet

Enkel fråga om webbsändningar av KF

Interpellation om hastighetssänkning och buller

Interpellation om mätstationer för partikelhalter

Interpellation om radonmätning

Motion om IT-guide för äldre

Motion om sommarkollo för seniorer

 

2016

Motion om öppen förskola i alla stadsdelar

Motion om kostnadsfri förskola

Interpellation om den öppna förskolan Hagalund

Interpellation om skolskjuts och färdtjänst i Solna

Enkel fråga om Fridhemsskolans återöppnande

Interpellation om kompiskontrakt

Enkel fråga om bostadsförsörjningsplan

Enkel fråga om Solnas ansvar kring MoS

Enkel fråga om statsbidrag för bostadsbyggande

Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier

Interpellation om vita jobb

Interpellation om upphandling av skolskjuts och färdtjänst

Interpellation om sjukfrånvaro inom omvårdnadsförvaltningen

Motion om fältarbete med nätvandring

Interpellation om Huskurage

Interpellation om gräsplan i Hagalund

Interpellation om flerspråkig kommunwebb

Enkel fråga om fördelning av istider

Motion om vegetarisk dag

Motion om elbusslinje

 

2015

Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion självförsvar för gymnasietjejer

Interpellation om HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Interpellation om ljudnivån i skolmatsalarna

Interpellation om barnfattigdom

Interpellation om lärarlegitimationer

Interpellation om barngruppernas storlek på fritids

Interpellation om markbyte Råsta holding

Motion om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen

Motion om anslutning till nätverket Sveriges kommuner mot rasism

Motion om antiziganism

Motion om ”Bostad först”

Motion om hem för alla

Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet

Interpellation om bostad till våldsutsatta

Enkel fråga om Stadsmissionen

Enkel fråga om kvinnojouren

 

2014

Motion om antirasistisk strategi

Interpellation ang hemlösa EU-migranter

 

2013

Motion om ny inriktning för stadens byggande

Motion om Karolinastaden

 

2012

Motion om att stoppa ombildningarna

Motion om kommunen som hyresborgenär

Interpellation ang klimatsmart byggande

Interpellation om fler handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen

 

 

 

 
 

 

 

 

Kopiera länk