• Hem
  • Klimatkrisen oc...
Blogg

Klimatkrisen och klimatpolitiken

Klimatkris.

Vi vill påstå att detta inte bara är en klimatkris. Det är en tidpunkt i mänsklighetens historia då vi måste svara på frågan: är detta ekonomiska system med extremt ojämna villkor för människor och rovdrift på naturen rimligt?

Kriser innebär också möjligheter. Vi är mitt inne i en period då vi börjar se resultatet av minst 40 års extremt hänsynslös ekonomisk nyliberal politik som drivit oss och planeten till punkten vi är idag, där vi måste kalla till globala konferenser för att stoppa växthuseffekten och dra oss själva i öronen för att vi förstör miljön och därmed vår egna möjlighet att leva på planeten.

Kapitalismen kan aldrig bli grön eller göras miljövänlig. Den kräver alltid mer, högre tillväxt, högre avkastning, högre vinst. På bekostnad av naturen och människor. Vi måste pröva något annat, pröva ett annat sätt att tänka kring ekonomi som kan ge oss en ny relation till både våra medmänniskor och naturen. Vi måste börja se både människor och naturen inte i första hand som resurser och källor till vinning, utan framför allt som ovärderliga varelser med inneboende rätt till liv. För människor innebär detta att vi måste jämna ut skillnaderna vi har skapat. I praktiken innebär det också att de extremt rika måste sluta konsumera så som de hittills har gjort och anpassa sig till en planet där 7 miljarder behöver samsas om begränsade resurser. När det gäller miljön innebär en ny ekonomisk modell, att respektera naturens processer och cykler. Vi behöver kunna leva med naturen och inte på bekostnad av den, både djur och växter delar planeten med oss. När vi förstör deras ekosystem, kränker vi också deras rätt att leva.

På hösten kommer vi att fördjupa oss i temat: Klimat. Vad betyder ”klimatkrisen” och hur kan vi utforma en ny klimatpolitik? Under fyra tillfällen behandlar vi: Paris-avtalet och Sveriges klimatpolitik, trafik och nolltaxa, konsumismen och kapitalismen, Solnas klimatpolitik och så tittar vi på filmen ”This changes everything” som hjälper oss att se klimatkrisen som en möjlighet till radikal förändring av vårt ekonomiska system.

Studiecirkeln:

28 augusti, kl. 18:30. Rikard Warlenius om Paris-avtalet och Sveriges klimatpolitik. Västra Vägen 9D.

21 september, kl. 18:30. Klimat, trafik och nolltaxa. Västra vägen 9D.

28 september, kl. 18:30. Solnas klimatpolitik. Västra Vägen 9D.

14 oktober, kl. 18:00. Filmvisning. ”This Changes Everything”. Solnas Folkets Hus. Rum 8.

Kopiera länk