• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där barnens framtid är vår främsta prioritet.

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där alla, oavsett bakgrund, ska kunna förverkliga sina drömmar. I Solna råder goda ekonomiska förutsättningar för att kunna skapa Sveriges bästa välfärd och konkurrenskraft. Här bedrivs framtidens forskning, här skapas de nya jobben och här föds de senaste trenderna. Här möts talang och ambition från hela världen. I Solna tar vi vara på varandras potential. Här formar vi framtiden.

Solna får nu ett historiskt maktskifte. Mandatperioden 2022–2026 kommer Solna att ledas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans kallar vi oss Solnakoalitionen. Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden.

Vänsterpartiet kommer fortsätta att jobba för våra hjärtefrågor i styret. Med mer förebyggande socialt arbete, fler hyresrätter, resurser till välfärden

Läs mer om vår politik:
Politik från A till Ö
Solnakoalitionens regeringsprogram
Motioner och andra initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk