• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där barnens framtid är vår främsta prioritet.

Solna ska vara en hållbar och jämlik kommun där alla, oavsett bakgrund, ska kunna förverkliga sina drömmar. I Solna råder goda ekonomiska förutsättningar för att kunna skapa Sveriges bästa välfärd och konkurrenskraft. Här bedrivs framtidens forskning, här skapas de nya jobben och här föds de senaste trenderna. Här möts talang och ambition från hela världen. I Solna tar vi vara på varandras potential. Här formar vi framtiden.

Mandatperioden 2022–2026 leds Solna av  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans kallar vi oss Solnakoalitionen.

Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden.

Vänsterpartiet fortsätter att jobba för förebyggande socialt arbete, barn och ungas trygghet, hyresrätter och klimat- och miljöfrågor. 

Sandra Lindström (V) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
Leif Åsbrink López (V) är ordförande i socialnämnden.

Läs mer:
Politik från A till Ö
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solnakoalitionens budget för 2024
Våra politiker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk