• Hem
  • 3 miljoner mer ...
Nyheter

3 miljoner mer till kultur och fritid

Solnakoalitionens första budget för mandatperiod ger ett tillskott på tre miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden. Pengarna ska användas till höjt stöd till idrottsföreningarna, billigare kulturskola och en ny fritidsbank.

– Det känns bra att vi kan göra idrotten, kulturen och föreningslivet tillgängliga för fler. Alla partier i Solnakoalitionen är överens om att det behöver göras redan första året, säger Sandra Lindström, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Det lokala aktivitetsstödet, även kallat LOK-stöd, betalas ut till idrottsföreningar baserat på träffar för barn och ungdomar mellan 7–20 år.

– Vi vet att många föreningar drabbats hårt av pandemirestriktioner de senaste åren, samtidigt som det väntar tuffare ekonomiska tider för hela samhället. Höjningen av LOK-stödet är viktigt för att Solnas idrottsföreningar ska kunna ta emot fler barn och utveckla sin verksamhet. Vi vet att det är mycket efterlängtat, säger Sandra Lindström.

Kulturskolans avgifter ska sänkas med 150 kronor per kurs. Sandra Lindström poängterar att taxorna och avgifterna i Solna har ökat under de senaste åren, trots att kommunen redan har högre avgifter än grannkommunerna.

– Vi vill att Solnas unga ska få uppleva glädjen och gemenskapen som kultur kan ge, även om familjen inte har så mycket pengar att röra sig med. Avgiftssänkningen är ett första steg i att göra kulturskolan tillgänglig för fler.

I Solnakoalitionens regeringsprogram slås fast att en Fritidsbank ska öppna i Solna, vilket alltså blir verklighet redan nästa år. Solnaborna kommer att kunna låna sport- och friluftsutrustning gratis i upp till 14 dagar. Med satsningen hoppas Solnakoalitionen ge fler möjlighet att prova på olika aktiviteter och samtidigt bidra till att minska negativ miljöpåverkan.

Läs mer: 

”Nu sänks avgiften till kulturskolan”, Mitt i Solna, 4 december 2022

Kopiera länk