sida

Kommunpolitiker

Kommunfullmäktige


Sandra Lindström, gruppledare och kommunalråd
[email protected], 072-583 11 06


Leif Åsbrink López, vice gruppledare och kommunalråd
[email protected]


Tove Pehrsson, ledamot

[email protected] 


Kerstin Scheutz, ledamot

[email protected]


Emil Flisbäck, ledamot
[email protected]


Cajsa Örevall, ersättare
[email protected]


Thomas Magnusson, ersättare

[email protected]

Ellen Samuelsson, ersättare
[email protected]

Nämnder

Företrädare nås via Julia Sundqvist, politisk sekreterare ([email protected]) om inget annat anges.

Kommunstyrelsen 

Sandra Lindström (ledamot), [email protected]
Leif Åsbrink López (ersättare), [email protected]

Byggnadsnämnden

Tove Pehrsson (ledamot)
Sara Rhudin (ersättare)

Förskolenämnden

Ewy Olausson (1:e vice ordförande)
Krister Collin (ersättare)

Kompetensnämnden

Cajsa Örevall (ledamot), 
Omer Khan (ersättare) 
Julia Lindh (ersättare) 

Kultur- och fritidsnämnden

Sandra Lindström (ordförande), [email protected]
Emil Flisbäck (ersättare)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tove Pehrsson (ledamot)
Ulf Åsbrink (ersättare)

Omvårdnadsnämnden

Kerstin Scheutz (ledamot)
Inger Grape Olausson (ersättare)

Skolnämnden

Thomas Magnusson (ledamot)
Ellen Samuelsson (ersättare)

Socialnämnden

Leif Åsbrink López (ordförande)
Emma Mellgren (ersättare)

Tekniska nämnden

Maria Thiessen (ersättare)

 

 

Kopiera länk