• Hem
  • Årsmöte 2024
Nyheter

Årsmöte 2024

Lördag den 17 februari 2024 håller Vänsterpartiet Solna årsmöte. Då bestämmer vi riktning för föreningens verksamhet och vilka som ska leda arbetet. Välkommen att diskutera, lyssna och ta chansen att tycka till om vägen framåt 2024! 

Handlingar

Kallelse och ordförandebrev (publicerad 17/1)
Förslag till dagordning (publicerad 17/1)
Verksamhetsplan för 2024 (uppdaterad 19/1)
Budgetförslag för 2024 (publicerad 18/1)
Budgetförslag för 2024, stadshuset (publicerad  18/1)
Kommunala gruppens verksamhetsberättelse 2023 (publicerad 22/1)
Styrelsens verksamhetsberättelse 2023 (publicerad 26/1)
Ekonomisk redovisning, balansrapport och resultatrapport 2023 (publicerad 9/2)

Kommande handlingar:

Revisionsberättelse 
Valberedningens och styrelsens förslag till personval 2024

Viktiga datum

17 januari: Kallelse och preliminär dagordning skickas ut via brev och publiceras på hemsidan. Handlingarna publiceras löpande här efterhand som de blir klara.

6 februari: Sista dagen att skicka in motioner (det kan t.ex. vara förslag på tillägg till föreningens verksamhetsplan). Motionsstoppet infaller kl 17:00.
 
13 februari: Sista dagen att nominera sig själv eller någon annan medlem till styrelse eller valberedning. Nomineringsstoppet infaller kl 17:00.
 
13 februari är även sista dagen att meddela närvaro på årsmötet (detta för att underlätta processen med röstningsverktygen).
 
14 februari: Svar på motioner skickas ut.

Kopiera länk