• Hem
  • Ansvarslöst att...
Debattinlägg

Ansvarslöst att pressa in elever på överfulla skolor

Årets skolval är avslutat och många solnabor har nu en klump i magen i väntan på beskedet om vilken skola barnet fått plats på. Extra oroligt är det för Solnas högstadieelever när Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och Bergshamraskolans högstadium stängs till hösten.

I centrala Solna har barnen på Skytteholmsskolan lovats en plats på Råsunda centralskola. Tillsammans med eleverna från Råsunda skola och Ekensbergsskolan kommer Centralskolan bli mer än överfull. Detta planerar Solnas blågröna styre lösa genom att låta en del av eleverna gå i Råsunda skolas lokaler – i en skolbyggnad med stora renoveringsbehov och oro för svartmögel. Centralskolan saknar idrottssal och Råsundaskolans idrottslokaler är redan idag överbokade, så högstadieeleverna kommer antingen få ha idrott i Solnahallen eller i Skytteholmsskolan, skolan som många av eleverna har tvingats ifrån.

I norra Solna lovas Bergshamraskolans elever en plats på Ulriksdalsskolan – en skola så överfull att intaget av ytterligare två förskoleklasser i höstas ledde till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Bristerna på matsal, uppehållsutrymme, grupprum och idrottslokaler är enorma. För att lösa delar av lokalbristen har staden nu hyrt dyra kontorslokaler i närheten av Ulriksdalsskolans för att bedriva viss undervisning i då de inte ryms i skolan.

Trots att Ulrikdalsskolan och Råsundas skolor redan idag har stora brister i tillgång till undervisningslokaler ska eleverna prompt trängas in på dessa skolor – dessutom under rådande pandemi. Mitt i röran står hundratals barn och föräldrar med tusen frågor och inga svar. Det är så ansvarslöst och kortsiktigt att orden faktiskt inte räcker till.

Linda Cigéhn, ledamot i Skolnämnden (V)
Atilla Yavuz, 2:a vice ordförande i Tekniska nämnden (V)

En debattartikel som vi skickat in till Mitti Solna 2/2 2021 men ännu inte fått införd i tidningen eller på debattsidan. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk