• Hem
  • Att behandla el...
Debattinlägg

Att behandla elever som spelpjäser är inte att ”sätta skolan först”

Marianne Damström Gereben (L) hävdar i en insändare i Mitti Solna den 28 november 2020 att Liberalerna i Solna ”alltid sätter skolan först”. Bilden hon målar upp av deras skolpolitik döljer den verklighet som många föräldrar, elever och lärare i Solna upplever. Klasserna har blivit större. Skolskjutsar och tilläggsbelopp till de elever som behöver allra mest stöd har dragits in. Stödet till de elever som bäst behöver det har minskat.

Mellan augusti 2019 och augusti 2020 har förvaltningen gjort sig av med 80 anställda. Och nedrustningen fortsätter. Sedan tidigare har de blågröna majoriteten bestämt att stänga ner Bergshamraskolans högstadium. Nu vill de stänga ner Skytteholmsskolans åk 4–9 och tränga in närmare 400 elever i de redan fulla skolorna Råsundaskolan och Råsunda Centralskola. De vill också flytta in Granbackas åk 4–5 i Tallbackaskolan. Allt för att kunna göra större klasser och ytterligare minska antalet vuxna i skolan.

Solnas lärare och skolpersonal gör fantastiska arbetsinsatser. Trots att de ekonomiska förutsättningarna för ett kvalitativt arbete saknas har de trollat med knäna för att hålla verksamheten flytande. Men med det blågröna styrets låga ambitioner och minimala resurstilldelning till skolan befinner sig Solnas skolor på ett sluttande plan. Liberalerna ser tacksamt på när nyetablerade friskolor tar över eleverna.

Vi anser att stora förändringar måste till för att vända trenden. En transparent genomlysning av problemen med lösningar grundade i professionens kunnande måste till. Toppstyrningen måste få ett slut. Och sist men inte minst måste de ekonomiska resurserna öka. Lärarförbundets rankning visar att Solna är en av de tio kommuner i hela landet som lägger minst resurser på undervisning.

Med våra respektive budgetar kommer vi att kunna vända den nedåtgående trenden efter valet 2022 och anställa fler lärare och vuxna i skolan. Kom ihåg vilka som faktiskt satsar på skolan när ni röstar!

Eva Eriksson, 2:a vice ordförande i Skolnämnden (S)                        
Linda Cigéhn, ledamot i Skolnämnden och vice gruppledare (V)

En replik som vi skrivit tillsammans med Socialdemokraterna men ännu inte fått införd i tidningen Mitti Solna. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk