• Hem
  • Attendo hör int...
Debattinlägg

Attendo hör inte hemma i Solnas äldreomsorg

Attendo är Nordens största bolag inom äldreomsorg med över 300 brukare i Solna. Men de senaste månaderna har företaget varit rejält i blåsväder.

När smittspridningen var som allra störst inom äldre-omsorgen påstod Attendo att de separerade sjuka och friska på sina omsorgsboenden – men samma personal sprang mellan grupperna. Förutom brist på personal fanns det inte heller tillräckligt med skyddsutrustning. När vårdbiträdet Stine klev fram och larmade om detta bröt Attendo mot avtalets meddelarskydd och gav Stine en skriftlig varning om illojalitet för att tysta henne. Varningen drogs tillbaka först när media uppmärksammade händelsen.

Men Attendo har inte lärt sig av sitt misstag. Bolaget har fått över 130 miljoner kronor i statligt stöd under pandemin, varav 5 miljoner har delats ut i bonus till vd och koncern-ledning. Istället för att använda pengarna för att plocka in mer personal för att skydda de äldre så använder de nu svenska skattebetalares pengar för att betala ut rekordhöga bonusar till sig själva.

Attendos agerande är ett symptom på ett sjukt system där vinsterna är viktigare än omsorgen i svensk äldreomsorg. Hela regelverket, både kring vinster i välfärden och utbetalningen av statliga Coronastöd, behöver ses över. Men i grund och botten hör inte ett företag som Attendo hemma i svensk välfärd – och inte i Solnas äldreomsorg.  

Sandra Lindström, oppositionsråd (V)
Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden (V)

En förkortad version av insändaren publicerades i Mitt i Solna 29 maj 2021.

Kopiera länk