• Hem
  • Bryt ensamheten...
Debattinlägg

Bryt ensamheten i Solna

Coronaviruset har tvingat bort många människor från sina sociala sammanhang. Isoleringen innebär en jobbig period av påtvingad ensamhet, utan tid med kompisarna i klassen eller med barnbarnen.

Tyvärr lever många människor i ofrivillig ensamhet även i vanliga fall. Statistik från SCB visar att 13 procent av befolkningen känner sig ensamma och saknar en nära vän. Mest utbredd är ensamheten hos barn och unga samt hos personer över 80 år, där var tionde person ofta eller alltid känner sig ensam. Låginkomsttagare, arbetslösa, anhörigvårdare och personer med funktionshinder är också särskilt drabbade.

Forskning visar att långvarig ensamhet är lika farligt för hälsan som att röka, vara stillasittande eller dricka alkohol. Ensamhet leder ofta till psykisk och fysisk ohälsa och ett stort lidande för den enskilde.

Ensamhet går att bryta, men det kräver ett strukturerat arbetet med att fånga upp människor i riskgrupperna och att erbjuda dem en bredd av åtgärder som passar just deras livssituation. Alltför ofta hamnar människor mellan stolarna.

På kommunfullmäktige i februari lämnade därför Vänsterpartiet in en motion om att Solna ska ta fram en stadsövergripande strategi för att bryta ofrivillig ensamhet i alla åldersgrupper.
Vi hoppas att strategin blir första steget mot att säkerställa att ingen Solnabo tvingas leva i ensamhet.

Sandra Lindström, oppositionsråd (V)
Linda Cigéhn, vice gruppledare (V)
Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden (V)

Kopiera länk