• Hem
  • Budget 2019: Vä...
Nyheter

Budget 2019: Vänsterpartiet storsatsar på välfärdspersonalen

Vänsterpartiet storsatsar på välfärdspersonalen i sitt budgetförslag för 2019. Ökad personaltäthet, kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor är några av de viktigaste satsningarna. Minskade barngrupper i förskolan, hyresrätter och flera klimatreformer är andra stora prioriteringar. Budgeten finansieras med en skattehöjning på 57 öre.

 Vänsterpartiet anser att mycket har fått stå tillbaka under 20 års högerstyre till förmån för målet att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. I det nya blågröna styrets budget ges alla nämnder en procents påslag i generell kompensation, trots att löne- och kostnadsökningarna ofta är betydligt större.

Vänsterpartiet vill vända underfinansieringstrenden och investerar därför i välfärden för att bygga en mer jämlik stad.
– Vi stärker upp välfärdens kärna genom att anställa fler lärare, socialsekreterare och undersköterskor. Dessutom garanterar vi att alla stadens anställda får fasta anställningar med rätt till heltid. Det är en viktig feministisk reform, säger Atilla Yavuz, talesperson i personalfrågor för Vänsterpartiet Solna.

Skolan är fortsatt en prioriterad fråga i Vänsterpartiets budget. Även 2019 satsar Vänsterpartiet mer än något annat parti på förskolan och skolan.
– Solnabarnen förtjänar bättre lokaler och gårdar, fler lärare och mindre barngrupper i såväl förskola som fritids. Allt detta införs redan nästa år med vår budget, säger Linda Cigéhn, talesperson i skolfrågor för Vänsterpartiet Solna.

Vänsterpartiet genomför satsningar på välfärden med byggandet av fler hyresrätter, sänkta kulturskoleavgifter och gröna investeringar i framtiden. Budgetförslagen finansieras med en skattehöjning på 57 öre. Höjningen innebär att en person med en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar med 171 kr mer i månaden.
– Med en skattesats på 17:69 får Solna Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt men vår välfärd får de resurser den behöver. Det är så man för en ansvarsfull politik, säger Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare för Vänsterpartiet Solna.

Några av de stora satsningarna i Vänsterpartiet Solnas budget är:

En stad där personalen trivs
Vänsterpartiet förstärker välfärdens kärna genom att prioritera personalen. Budgetsatsningarna räcker till avsevärt fler lärare och förskollärare, samt fler personal i äldreomsorgen, hemtjänsten och socialtjänsten. Kompetenshöjningar genomförs genom att barnskötare får rätt till vidareutbildning till förskollärare med bibehållen lön, och både reflektionstid och utbildning i demensvård ges till hemtjänstpersonalen. Försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras inom äldreomsorgen. Dessutom omvandlar Vänsterpartiet visstidsanställningar till fasta anställningar, inför rätt till heltid och höjer friskvårdsbidraget.

En skola där alla klarar målen
Vänsterpartiet satsar närmare 69 miljoner mer än det blågröna styret på Solnas förskola och skola. Pengarna går bland annat till att skyndsamt minska barngruppernas storlek i förskolan till 6–12 barn för 1–3-åringarna, och 9–15 barn för 4- och 5-åringar. I skolan kan fler lärare anställas och maxtak för antal barn införas på fritids. Dessutom genomförs stora satsningar på upprustning och underhåll av både inne- och utemiljöerna i Solnas förskolor och skolor.

En grön och hållbar stad
Som oppositionens gröna röst satsar Vänsterpartiet på en omställningsplan med högt uppställda mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Bygga klimatsmart, underlätta kompostering och återvinning, minimera klimatutsläppen av maten i stadens verksamheter och att inrätta ett hållbarhetscentrum, är några av Vänsterpartiets gröna förslag.

En bostad åt alla – 800 hyresrätter varje år
Solna är en expansiv kommun där det byggs mycket, men nästan allt som byggs är bostadsrätter. Vänsterpartiet vill bygga 800 klimatsmarta hyresrätter varje år, inklusive fler lägenheter öronmärkta för unga. Dessutom satsar man på fler sociala lägenheter för att bekämpa hemlösheten, underlätta integrationen och ge ett mer långsiktigt stöd åt personer som flyr undan våld i nära relation.

En meningsfull fritid både för unga och äldre
Vänsterpartiet satsar mer än något annat parti på kultur- och fritidsverksamheten. Genom kraftigt sänkta avgifter till kulturskolan, gratis bad för barn, inrättandet av en fritidsbank och sommarkollo för äldre garanterar Vänsterpartiet kultur och idrott för alla – oavsett ålder och tjocklek på plånboken.

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag 2019 här.

Kopiera länk