• Hem
 • Budget 2020: St...
Pressmeddelande

Budget 2020: Stora satsningar på klimat och barn

På kommunstyrelsen 11/11 lämnar Vänsterpartiet in sin skuggbudget för 2020. Budgeten innehåller stora satsningar på personalförstärkning inom förskola och skola samt på klimatomställningen, och finansieras med en skattehöjning på 50 öre.

– Det här är en budget för Solnas barn och unga. Genom stora satsningar på skola och klimat ger vi dem den framtid de förtjänar, säger Sandra Lindström, oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna.

Vänsterpartiet, som tidigare i år motionerat om att utlysa klimatnödläge, sätter klimatet i fokus även i sin budget för 2020. Den stora nyheten i Vänsterpartiets budgetförslag är att 50 miljoner kronor viks till en klimatinvesteringsfond. Pengarna ska gå till att möjliggöra viktiga klimatinvesteringar för Solnas verksamheter för att staden skyndsamt ska nå klimatmålen.
– Vänsterpartiet har lagt mängder av klimatförslag under året men i vår budget skjuter vi också till de nödvändiga resurserna för att möjliggöra klimatomställningen i praktiken, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare. 

Vänsterpartiet satsar även stort på förskolan och skolan. 50 miljoner kr går till att nyanställa fler personal i förskola, skola och fritidshem, och 5 miljoner kr läggs på vidareutbildning av befintlig personal. Dessutom investeras 50 miljoner kr i att rusta upp Solnas nedgångna förskole- och skollokaler och deras gårdar.
– Idag går 25 % av Solnas elever ut årskurs 9 utan godkänt i alla ämnen. Fler vuxna och en god arbetsmiljö för elever och personal är helt avgörande för att Solnas elever ska få en trygg skolgång och nå kunskapsmålen. Det får de med vår budget, säger Linda Cigéhn.

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2020 läggs drygt 120 miljoner mer på driftbudgeten och 157 miljoner mer på investeringsbudgeten, jämfört med den blågröna majoriteten. Vänsterpartiets budget finansieras med en skattehöjning på 50 öre. Höjningen innebär att en person med en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar med 150 kr mer i månaden. Med den skattehöjningen skulle Solna även fortsättningsvis ha Sveriges näst lägsta kommunalskatt.

Ett urval av Vänsterpartiets största budgetsatsningar:

 1. Klimatinvesteringsfond (50 mkr på investeringsbudget)
  Att göra Solnas verksamheter långsiktigt hållbara kommer kräva investeringar som ligger utanför ordinarie budget. Därför inrättar vi en klimatinvesteringsfond från vilken våra verksamheter kan söka pengar för att påbörja omställningen.
 2.  Mer personal i förskola, skola och fritidshem (50 mkr)
  Det överlägset viktigaste för barns resultat och trygghet i skolan är fler vuxna. Vi avsätter 20 mkr till fler personal i förskolan, 20 mkr till fler lärare och 10 mkr till fler fritidspedagoger.
 3. Vidareutbildning av förskole- och skolpersonal (5 mkr)
  För att möta svårigheterna att rekrytera utbildad personal erbjuder vi vår befintliga personal möjligheten till vidareutbildning. Pengarna kan exempelvis användas för att personal ska ha möjlighet att gå ner i tid med bibehållen lön för att studera till barnskötare eller fritidspedagog, eller för lärare att få behörighet i ytterligare ett ämne.
 4. Upprustning av skolor, förskolor och gårdar (50 mkr på investeringsbudget)
  Alltför många av Solnas barn och elever tillbringar dagarna i lokaler med stora renoveringsbehov. Även många förskole- och skolgårdar är rejält eftersatta. För att snabbt ge eleverna en god arbetsmiljö genomförs en riktad satsning på lokalupprustning.

För mer information:

Vänsterpartiets budgetförslag 2020

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i Skolnämnden (V)
070-622 81 84, [email protected]

Kopiera länk