• Hem
  • Bygg en gångbro...
Debattinlägg

Bygg en gångbro över Ålkistan

Sommaren är här och vädret lockar Solnabor i alla åldrar till stadens naturområden. Vid vackra Brunnsviken finns uppskattade promenad- och motionsvägar runt sjön, både på Solna- och Stockholmssidan. Städerna skiljs åt av ett smalt vattendrag, Ålkistan, men i dagsläget måste fot-gängare kämpa sig upp på den trafikerade Roslagsvägen för att komma över på andra sidan.

För att gående och andra motionärer ska slippa detta avbrott i naturupplevelsen föreslår Vänsterpartiet att det byggs en gångbro på platsen. En bro skulle göra hela området runt Brunnsviken lättillgängligt även för de som inte har bil. Naturen gör oss gott och många skulle ha glädje av att Solna och Stockholm knöts ihop på det här sättet.

Björn Bränngård, ledamot i Byggnadsnämnden

Linda Cigéhn, vice gruppledare 

Bild: Sergey Lapunin via Unsplash

Kopiera länk